Liver Cancer

The Herbal Cure for Liver Cancer consists of five herbal remedies (Aralycium, Fagonia, Vermiculata, Pro-Immune Herbs, Candisin Tea) specially designed and manufactured for patients with various types of liver cancer, whether primary or advanced and with metastases, including: Hepatocellular carcinoma (HCC) or Hepatoma, Fibrolamellar HCC, Cholangiocarcinoma (bile duct cancer), Angiosarcoma or Hemangiocarcinoma, Hepatoblastoma, and metastatic liver cancer, which spreads to the liver from primary cancers of other organs, mainly from the colon and colorectal cancer.

Kura bimore për Kanceret e Mëlçisë përbëhet nga pesë ilaçe bimore (Aralycium, Fagonia, Vermiculata, Pro-Immune Herbs, Candisin Tea) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mëlçisë, qofshin fillestare apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Hepatocellular carcinoma (HCC) apo Hepatoma, Fibrolamellar HCC, Cholangiocarcinoma (bile duct cancer), Angiosarcoma apo Hemangiocarcinoma, Hepatoblastoma, dhe kanceri metastazik i mëlçisë, i cili përhapet në mëlçi nga kancere primare të organeve të tjera, kryesisht i zorrës së trashë dhe Kolorektal.