Livephora - Commiphora

SKU 98201
€175
In stock
1
Product Details

LIVEPHORA - COMMIPHORA


- Livephora vepron ne rigjenerimin e qelizave te mëlçisë, shpejton krijimin e qelizave të reja dhe pastron qelizat e vdekura.

- Stimulon funksionet e mëlçise dhe lufton dhjamosjen, zmadhimin dhe hemangiomat e saj.

- Stimulon Glutathione, anti-oksiduesin dhe detoksifikuesin kryesor të trupit.

- Përmirëson prodhimin e lëngut biliar dhe funksonin e fshikëzës së tëmthit, si dhe shpërbën gurët në të.

- Mbështet acidin optimal të stomakut, ndihmon në emulsifikimin e yndyrnave dhe siguron enzimat e pankreasit për të ndihmuar në tretjen e përgjithshme.

- Ndihmon në kurimin e të gjitha çrregullimeve të mëlçisë përfshirë HBV, HCV, Fibrozën dhe Cirrozën.

- Ndihmon në rigjenerimin e mëlçisë së dëmtuar nga alkooli, hepatiti dhe ilaçet kimike.

- Mbron qelizat e mëlçisë nga dëmtimi.

- Tonik për qelizat e mëlçisë.

- Antibiotik natyral, anti-bakterial dhe antioksid për nxjerrjen e helmeve dhe toksinave nga mëlçia dhe trupi.

- Pastron gjakun dhe forcon mendjen.

- Parandalon mpiksjet e rrezikshme të gjakut dhe parandalon goditjet në tru.

- Aktivizon pankreasin, ul sasinë e sheqerit në urinë dhe në gjak.

- Pastrues i fortë i trupit dhe vret shumë lloje bakteriesh.

- Ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të lëkurës si Eczema, Psoriasis, Scleroderma, etj.

Shënim!

- Livephora permban nga bimë shkretinore të studiuara në një numër të madh kërkimesh shkencore në universite te ndryshme, i sigurtë për të gjitha, dhe nuk ka efekte anësore.

- Nuk përmban ruajtës kimik, shtesa, ngjyrosës apo aromatizues, por vetëm ruajtës natyral krejtësisht bimor.

- Përshkruhet përkrah bimeve të tjera bimore të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.


LIVEPHORA - COMPHORA
- Livephora acts on the regeneration of liver cells, accelerates the creation of new cells and cleanses dead cells.
- Stimulates the functions of the liver and fights its obesity, enlargement and hemangiomas.
- Stimulates Glutathione, the body's main anti-oxidant and detoxifier.
- Improves bile production and gallbladder function, as well as dissolves stones in it.
- Supports optimal stomach acid, helps emulsify fats and provides pancreatic enzymes to aid overall digestion.
- Helps cure all liver disorders including HBV, HCV, Fibrosis and Cirrhosis.
- Helps regenerate liver damaged by alcohol, hepatitis and chemical drugs.
- Protects liver cells from damage.
- Tonic for liver cells.
- Natural antibiotic, anti-bacterial and antioxidant for the removal of poisons and toxins from the liver and body.
- Cleanses the blood and strengthens the mind.
- Prevents dangerous blood clots and prevents strokes.
- Activates the pancreas, lowers the amount of sugar in the urine and blood.
- Strong body cleanser and kills many types of bacteria.
- Helps treat skin diseases such as Eczema, Psoriasis, Scleroderma, etc.
Note!
- Livephora contains from desert plants studied in a large number of scientific researches in different universities, safe for all, and has no side effects.
- Does not contain chemical preservatives, additives, colorants or flavorings, but only completely herbal natural preservatives.
- Described alongside other herbs in the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

Save this product for later