Leukemia

The herbal treatment for Leukemia consists of five herbal remedies specially studied and produced for patients with various types of Leukemia, early or advanced with metastases, including: Acute lymphocytic leukemia (ALL), Acute myeloid leukemia (AML), Chronic lymphocytic leukemia (CLL), Chronic myeloid leukemia (CML), Hairy cell leukemia (HCL), Myelodysplastic syndromes (MDS).

Kura bimore për Leukeminë përbëhet nga pesë ilaçe bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Leukemisë, fillestare apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: Acute lymphocytic leukemia (ALL), Acute myeloid leukemia (AML), Chronic lymphocytic leukemia (CLL), Chronic myeloid leukemia (CML), Hairy cell leukemia (HCL), Myelodysplastic syndromes (MDS).