Labisia - Pumila

SKU 00305
€175
In stock
1
Product Details

Labisia For Her - Pumila


- Lufton infertilitetin tek gratë.

- Ndihmon në formimin e vezëve.

- Aktivizon vezoret tek gratë.

- Organizator i ciklit menstrual.

- Lufton sindromin e vezores policistike.

- Lufton tumoret fibroze të mitrës.

- Ndihmon balancimin e hormoneve në organizëm.

- Ndihmon në lehtësimin e simptomave të menopauzës.

- Mbron trupin nga dëmtimi i qelizave.

- Lufton virusin HPV.

- Qetësues i sistemit nervor.

- Forcon dhe zhdërvjell trupin në mënyrë të përgjithshme.

- Forcon sistemin imun.

- Vonon shenjat e plakjes.

- Zbut dhe lëmon lëkurën.

- Ul kolesterolin në gjak.

- Tonik dhe mbrojtës nga osteoporoza.

- Ndihmon tretjen, lufton infeksionet e kolitit dhe ulçërën e stomakut.

- Trajton tensionin arterial, Encephalitis dhe Arteriosclerosis.

Shënim!

› Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Dietary Supplements", por produktet tona pergatiten në mënyrë të posaçme nga bimet e egra dhe shkretinore.

› Labisia është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

› 100% i eger, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

› Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.


Labisia For Her - Pumila

- Fights infertility in women.
- Helps in the formation of eggs.
- Activates the ovaries in women.
- Organizer of the menstrual cycle.
- Fights polycystic ovary syndrome.
- Fights fibrous tumors of the uterus.
- Helps balance hormones in the body.
- Helps relieve menopausal symptoms.
- Protects the body from cell damage.
- Fights the HPV virus.
- Calms the nervous system.
- Strengthens and flexes the body in general.
- Strengthens the immune system.
- Delays the signs of aging.
- Softens and smoothes the skin.
- Lowers blood cholesterol.
- Tonic and protector against osteoporosis.
- Helps digestion, fights colitis infections and stomach ulcers.
- Treats high blood pressure, Encephalitis and Arteriosclerosis.
Note!
› Our products are not manufactured or commercial, as is usually the case with" Dietary Supplements ", but our products are specially prepared from wild and desert plants.
› Labisia is 100% original, safe for everyone and has no side effects.
› 100% wild, no chemical preservatives, no artificial colors and no chemical additives.
› The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
Save this product for later