Kidney Cancer

The Herbal treatment for Kidney Cancer consists of five herbal remedies (Myagroid, Sofarcta, Vernonia, Pro-Immune Herbs, Candisin Tea) specially designed and manufactured for patients with various types of Kidney cancer, whether primary or advanced and spread with metastazes, including: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma, Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor; as well as benign tumors of kidney, as Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etc.

Kura bimore për kancerin e Veshkave përbëhet nga pesë ilaçe bimore (Myagroid, Sofarcta, Vernonia, Pro-Immune Herbs, Candisin Tea) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të veshkave, qofshin fillestare apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma; Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor; si dhe tumoret beninje të veshkave, si Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etj.