Herbal Assafoetida

SKU 00013
€150
In stock
1
Product Details

Herbal Assafoetida


- Përmison funksionet e mëlçisë.

- Ndihmon në trajtimin e HBV, HCV, Cirrozës dhe Fibrozës së mëlçisë.

- Vepron në parandalimin e kancerit te mëlçisë.

- Ndihmon ne kurimin e mëlçisë se dëmtuar nga alkooli.

- Ndihmon ne kurimin e Hipofizisë.

- Bllokon hyrjen e toksinave në trup.

- Filtron mëlçinë nga helmet.

- Ndihmon në kurimin e kapsllëkut, pastron stomakun.

- Mbrojtës i mureve të zorrëve.

- Organizator për tensionin e lartë të gjakut.

- Organizator i nivelit të kolesterolit në gjak.

- Parandalon formimin e gurëve të tëmthit.

- Kuron disa raste të depresionit psikologjik, largon stresin dhe frikën, lufton semundjet neurologjike.

- Shton energjinë e trupit dhe forcon shqisat e dëgjimit, shikimit, shijes, prekjes, etj.

Shënim!

- Herbal Assafoetida është i sigurte për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore të dëmshme.

- Nuk përmban ruajtës kimik, shtesa, ngjyrosës apo aromatizues, por vetëm ruajtës natyral krejtësisht bimorë.

- Rekomandohet përkrah bimeve të tjera bimore të paketës së plotë.


Herbal Assafoetida
- Improves liver functions.
- Helps treat HBV, HCV, Cirrhosis and Liver Fibrosis.
- Acts in the prevention of liver cancer.
- Helps cure liver damaged by alcohol.
- Helps cure pituitary gland.
- Blocks the entry of toxins into the body.
- Filters the liver from toxins.
- Helps cure constipation, cleanses the stomach.
- Protector of intestinal walls.
- Organizer for high blood pressure.
- Organizer of blood cholesterol level.
- Prevents the formation of gallstones.
- Cures some cases of psychological depression, removes stress and fear, fights neurological diseases.
- Increases the energy of the body and strengthens the senses of hearing, sight, taste, touch, etc.
Note!
- Herbal Assafoetida is safe for everyone, and has no harmful side effects.
- Does not contain chemical preservatives, additives, dyes or flavorings, but only completely herbal natural preservatives.

- Recommended along with other herbs of the complete package.

Save this product for later