Herbal-1 Active Tea - Prosopis

SKU 00123
€150
In stock
1
Product Details

HERBAL-1 ACTIVE TEA - Prosopis


- Ndihmon në kurimin e astmës dhe alergjive, rhinitit, bronkitit, pneumonisë, polipeve nazale, tuberkulozit, dhe sëmundjeve të mushkërive në tërësi, perfshire covid-19.

- Pastron rrugët e frymëmarrjes, mbështet shëndetin e mushkërive.

- Parandalon infeksionin e mushkërive, lufton radikalët e lirë dhe zhvillimin e tumorit të mushkërive.

- Ndihmon në nxjerrjen e mukozës nga trupi.

- Ndihmon në kurimin e infeksioneve të mureve në zorrë.

- Qetëson dhimjet e kokës, që rezulton nga sëmundja e sinuseve ballore, kuron infeksionin e fytit, syve dhe dhimbjet e veshëve.

- Zoteron veti antioksiduese dhe antibakteriale.

- Largon helmet dhe toksinat nga trupi.

- Stimulon oreksin.

- Lufton fruthin.

- Ndihmon në kurimin e hemorroideve.

- Pastrues i plagëve.

- Kuron infeksionet e mishrave të dhëmbëve dhe fytit.

Shënim!

- "Herbal-1 Acrive Tea" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç jane zakonisht produktet "Dietary Supplements", por produktet tona pergatiten posacerisht nga bimë të egra shkretinore.

- "Herbal-1 Active Tea" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të pluhurit me të cilin përgatitet çaj 2 herë në ditë para ngrënies.


HERBAL-1 ACTIVE TEA - Prosopis
- Helps cure asthma and allergies, rhinitis, bronchitis, pneumonia, nasal polyps, tuberculosis, and lung diseases as a whole.
- Cleanses the airways, supports lung health.

- Prevents lung infection, fights free radicals and lung tumor development.

- Helps remove mucus from the body.
- Helps cure intestinal wall infections.
- Soothes headaches, resulting from frontal sinus disease, cures throat, eye and ear pain.
- Has antioxidant and antibacterial properties.
- Removes toxins and toxins from the body.
- Stimulates appetite.
- Fights measles.
- Helps cure hemorrhoids.
- Wound cleaner.
- Cures infections of the gums and throat.
Note!
- "Herbal-1 Acrive Tea" and all our products are not fabricated or commercial, as are usually "Dietary Supplements" products, but our products are specially prepared from wild desert plants.
- "Herbal-1 Active Tea" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.
- The product is in powder form with which tea is prepared 2 times a day before meals.
Save this product for later