Herbal-1 Active Tea

SKU 00123
€150.00
In stock
1
Product Details

HERBAL-1 ACTIVE TEA


- Helps cure asthma and allergies, rhinitis, cystic fibrosis, bronchitis, pneumonia, nasal polyps, tuberculosis, and lung disease in general.

- Helps prevent the spread of tumors and cancers in the body.

- Protector of arteries and heart.

- Blood pressure regulator.

- Helps relieve diarrhea.

- Cure cystitis.

- Removes poisons and toxins from the body.

- Stimulates appetite.

- Cures measles.

- Helps cure hemorrhoids.

- Wound cleaner.

- Cures infections of the gums and throat.

Note!

- "Herbal-1 Acrive Tea" and all our products are not manufactured or commercially available, as are usually "Dietary Supplements" products, but our products are made from wild desert plants, artisanally for every patient or order, by doctors specialized and experienced herbalists, for the purpose of radical and safe cure of the disease.

- "Herbal-1 Active Tea" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.

- The product is in the form of powder with which tea is prepared twice a day before meals.HERBAL-1 ACTIVE TEA


- Ndihmon në kurimin e astmës dhe alergjive, rhinitit, fibrozës cistike, bronkitit, pneumonisë, polipeve nazale, tuberkulozit, dhe sëmundjeve të mushkërive në përgjithësi.

- Ndihmon në parandalimin e përhapjes së tumoreve dhe kancereve në trup.

- Mbrojtës i arterieve dhe zemrës.

- Rregullues i tensionit të gjakut.

- Ndihmon për lehtësimin e diarresë.

- Kuron cystitis.

- Largon helmet dhe toksinat nga trupi.

- Stimulon oreksin.

- Kuron fruthin.

- Ndihmon në kurimin e hemorroideve.

- Pastrues i plagëve.

- Kuron infeksionet e mishrave të dhëmbëve dhe fytit.

Shënim!

- "Herbal-1 Acrive Tea" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç jane zakonisht produktet "Dietary Supplements", por produktet tona pergatiten nga bimë të egra shkretinore, në mënyrë artizanale për çdo pacient apo porositës, nga mjekë herbalistë të specializuar dhe me pervojë, me qellim të shërimit rrënjësor dhe të sigurtë të sëmundjes.

- "Herbal-1 Active Tea" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të pluhurit me të cilin përgatitet çaj 2 herë në ditë para ngrënies.


Save this product for later