Hemorrhoids Relief

SKU 98213
€230.00
In stock
1
Product Details

Hemorrhoid Relief - Digestive & Immune Support


- Helps cure internal and external hemorrhoids, in all their stages, in a completely natural and safe way.

- Helps stop the bleeding and mucosa caused by Hemorrhoids.

- Relieves the pain and itching caused by hemorrhoids naturally.

- Fights all blood vessel problems in the colon, and throughout the body.

- Fights infections and inflammation.

- Stimulates the immune system and does not fight it, as with all chemical drugs for the treatment of hemorrhoids.

- Improves digestion and treats digestive tract disorder.

Note!

- "Hemorrhoids Relief" and all our products are not manufactured or commercially available, as are usually "Natural" and inexpensive products, but they are specially prepared directly from the wild wild plants studied, for the purpose of healing root and safe of disease.

- "Hemorrhoid Relief" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.

- It is recommended to take alongside the Total Immunity product, for an average period of 4-6 months for complete recovery from hemorrhoids.


Hemorrhoid Relief - Ndihma për Hemorroidet


- Ndihmon në kurimin e Hemorroideve të brendshme dhe të jashtme, në të gjitha fazat e tyre, në mënyrë krejtësisht natyrale dhe të sigurtë.

- Ndihmon në ndalimin e gjakderdhjes dhe mukozës së shkaktuar nga Hemorroidet.

- Lehtëson dhimbjet dhe kruarjet e shkaktuara nga hemorroidet, në mënyrë natyrale.

- Lufton të gjitha problemet e enëve të gjakut në zorrën e trashë, dhe në të gjithë trupin.

- Lufton infeksionet dhe inflamacionet.

- Stimulon sistemin Imun dhe nuk e lufton atë, siç ndodh me të gjitha ilaçet kimike për trajtimin e hemorroideve.

- Përmirëson tretjen dhe trajton çrregullimit e traktit të jashtëqitjes.

Shënim!

- "Hemorrhoids Relief" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Natyrale" dhe me kosto të lirë, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara, me qëllim të shërimit rrënjësor dhe të sigurtë të sëmundjes.

- "Hemorrhoid Relief" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Rekomandohet të merret perkrah produktit Total Immunity, për një periudhë mesatare prej 4-6 muajsh për shërimin e plotë nga hemorroidet.


Ingredients: Wild Arabic desert raw extract herbs.

Save this product for later