HPV & Herpes

HPV & Herpes

Desert plant products specially produced for the root canal of HPV Papilloma and Herpes viruses, including Herpes Simplex1, Herpes Simplex2, as well as sexually transmitted viruses such as gonorrhea, HIV, etc.


HPV dhe Herpes


Produkte nga bimët e shkretëtirës të prodhuara posaçërisht për kurimin rrënjësor të viruseve HPV Papilloma, dhe Herpes, duke përfshirë Herpes Simplex1, Herpes Simplex2, si dhe viruset seksualisht të transmetueshme, si gonorrea, HIV, etj.