Gynostema – Blood Vessels & Diabet

SKU 00102
€175
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Gynostema – Blood Vessels & Diabet


Gynostema is a herbal formula made from desert herbs that supports the healing and health of the heart, blood and blood vessels, and which supports Neurada:

- Helps renew and produce new cells.

- Acts in the normalization of high blood pressure.

- Lowers bad cholesterol (LDL) and triglycerides.

- Improves insulin sensitivity and helps diabetics.

- Acts in the restoration of metabolism in the body.

- Acts as a sedative of the nervous system.

- Has protective effects of healthy brain function and prevents stroke.

- Contains powerful water-soluble antioxidants that prevent oxidative cellular damage, and have significant anti-cancer activity.

- Contains active substances against many metabolic disorders such as hypertension, heart arrhythmia, malaria, cancer and all cardiovascular problems.

- Serves as a natural antibiotic, helping the body to fight infections and microbial invasion.

– Contains the rarest antioxidants that help balance blood sugar, improve insulin resistance, stimulate insulin secretion from the pancreas.

Note!

- Gynostema and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Gynostema is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- Can be taken alongside the chemical medicines that the patient may be taking.

Ingredients

Gynostema is a professional scientific combination of wild desert plants with other Asian plants.


Gynostema – Për Sëmundjet e Venave të Gjakut dhe Diabetin


Gynostema është një formulë bimore e prodhuar nga bimët shkretinore që përkrah shërimin dhe shëndetin e zemrës, gjakut dhe venave të gjakut, dhe i cili përkrah Neurada:

- Ndihmon rinovimin dhe prodhimin e qelizave të reja.
- Vepron në normalizimin e presionit të lartë të gjakut.
- Ul kolesterolin e keq (LDL) dhe Trigliceridet.
- Përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmon të sëmurët me Diabet.
- Vepron në rivendosjen e metabolizmit në trup.
- Vepron si qetësues i sistemit nervor.
- Ka efekte ruajtësi të funksionit të shëndetshëm të trurit dhe parandalon goditjen në tru.

- Përmban antioksidantë të fuqishëm të tretshëm në ujë që parandalojnë dëmtimin qelizor oksidativ, dhe kanë veprimtari të konsiderueshme anti-kanceroze.

- Përmban lëndë aktive kundër shumë çrregullimeve metabolike si hipertensioni, aritmia e zemrës, malaria, kanceri dhe të gjitha problemet kardiovaskulare.

- Shërben si antibiotik natyral, duke ndihmuar trupin për të luftuar infeksionet dhe pushtimin mikrobik.

– Përmban antioksidantët më të rrallë që ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak, përmirëson rezistencën ndaj insulinës, stimulon sekretimin e insulinës nga pankreasi.

Shënim!

- Gynostema dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Gynostema është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah ilaçeve kimike që pacienti mund të jetë duke marrë.

Përbërësit

Gynostema është një kombinim profesional shkencor i bimëve të egra shkretinore me bimë të tjera aziatike,.

Save this product for later