Gileadensis - Lung

SKU 98247
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Gileadensis - Lung


Gileadensis is one of the five ingredients of the herbal formula studied and produced specifically for patients with various types of lung tumors.

Gileadensis has many positive effects on the body, including:

- Activities: Anticancer, Antibacterial, Antirheumatic, Analgesic, Anodyne, Anti-inflammatory, Astringent, Depurative.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Fights infections and helps to heal wounds quickly, fights radicals that lead to skin aging.

- Stimulates tissue regeneration.

- It helps in the treatment of all lung diseases and in strengthening the normal cells.

- Strengthens the walls of the stomach, facilitates digestion.

- Helps cure asthma and breathing difficulties.

- Fights bacteria, viruses and fungi in all parts of the body.

- Soothes headaches, migraines and neck pain.

Note!

- Gileadensis and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Gileadensis is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other complete package medicines for different types of lung cancer to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Gileadensis is a professional combination of wild desert herbs.


Gileadensis – Për Tumoret e Mushkërive - Shqip


Gileadensis është një nga pesë përbërësit e formulës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të mushkërive.

Gileadensis ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Aktivitetet: Anticancer, Antibacterial, Antirheumatic, Analgesic, Anodyne, Anti-inflamator, Astringent, Depurative.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Stimulon rigjenerimin e indeve.

- Ndihmon në trajtimin e të gjitha sëmundjeve të mushkërive dhe në forcimin e qelizave normale.

- Forcon muret e stomakut, lehtëson tretjen.

- Ndihmon në kurimin e astmës dhe vështirësitë në frymëmarrje.

- Lufton bakteriet, viruset dhe kërpudhat në të gjithë pjesët e trupit.

- Qetëson dhimbjet e kokës, migrenën dhe dhimbjet e qafës.

Shënim!

- Gileadensis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Gileadensis është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të kancerit të mushkërive për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Gileadensis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later