Gastritis Herbs

SKU 03055
€150
In stock
1
Product Details
Gastritis Herbs - Gastrointestinal Disorders Relief

- Helps cure gastritis and soothe stomach pains.

- Helps cure Crohn's Disease.

- Stimulates digestive tract and cures disorders in it.

- Treats gastric ulcer and gastroesophageal reflux.

- Helps patients with hypertensive hernia.

- Prevents nausea and vomiting.

- Cures abdominal swelling, and removes gases.

- Has positive effects on the excrement device.

Note!

- "Gastritis Herbs" and all our products are not manufactured or commercially available, as are usually "Natural" and inexpensive products, but our products are specially prepared for each patient or client, by specialized herbalists and experienced, for the purpose of a radical and safe cure of the disease.

- "Gastritis Herbs" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.

- Recommended to take alongside Total Immunity product.


Gastritis Herbs - Gastrointestinal Disorders Relief


- Ndihmon në kurimin e Gastritit dhe qetëson dhimbjet në stomak.

- Ndihmon në kurimin e Sëmundjes Crohn.

- Stimulon aparatin e tretjes dhe kuron çrregullimet në të.

- Trajton thartirën e stomakut (urthin) dhe refluxin gastroezofaegal.

- Ndihmon pacientet me hernie hiatale.

- Pengon perzierjen dhe të vjellat.

- Kuron fryerjen e barkut, dhe largon gazrat.

- Ka efekte pozitive në aparatin e jashtëqitjes.

Shënim!

- "Gastritis Herbs" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Natyrale" dhe me kosto të lirë, por produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient apo porositës, nga mjekë herbalistë të specializuar dhe me pervojë, me qëllim të shërimit rrënjësor dhe të sigurtë të sëmundjes.

- "Gastritis Herbs" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Rekomandohet të merret perkrah produktit Total Immunity.

Save this product for later