For Her

Herbal remedies studied, successfully tested and specially produced for women's sexual health and infertility problems, including: Ovulation disorders, (Polycystic ovary syndrome, Hypothalamic dysfunction, Premature ovarian failure, Too much prolactin); Damage to fallopian tubes - tubal infertility; Endometriosis; Uterine or cervical causes - Benign polyps or tumors (fibroids or myomas); Unexplained infertility, etc.

Kura bimore të studiuara, të provuara me sukses dhe të prodhuara posaçërisht për shëndetin seksual të femrave dhe problemet e infertilitetit, duke përfshirë: Çrregullimet e Ovulacionit (Polycystic ovary syndrome, Hypothalamic dysfunction, Premature ovarian failure, Too much prolactin); Damage to fallopian tubes - tubal infertility; Endometriosis; Uterine or cervical causes - Benign polyps or tumors (fibroids or myomas); Unexplained infertility, etj.