Bladder Cancer

The herbal treatment for Bladder Cancer consists of four herbal remedies (Calotropis, Brachylaen, Myrtunis, Pro-Immune Herbs) specially designed and manufactured for patients with different types of this cancer, whether primary or advanced and with metastases, including: Transitional cell (urothelial) carcinoma (TCC) , Papillary TCC carcinoma, Flat TCC carcinoma, Squamous cell carcinoma, Adenocarcinoma, Small-cell carcinoma or Sarcoma of the bladder.

Kura bimore për kancerin e Fshikëzës së urinës përbëhet nga katër ilaçe bimore (Calotropis, Brachylaen, Myrtunis, Pro-Immune Herbs) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të këtij kanceri, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Transitional cell (urothelial) carcinoma (TCC), Papillary TCC carcinoma, Flat TCC carcinoma, Squamous cell carcinoma, Adenocarcinoma, Small-cell carcinoma apo Sarcoma of the bladder.