Autism Full Pack

SKU 98307
€425
In stock
1
Product Details

Autism Herbal Cure - Full Pack for 30 day treatment

The herbal treatment for Neuro-Developmental Disorders in children and adults consists of 3 herbal medicines (Julibrissin, Alasenna, Monnieri), that are studied and proven with complete success in young and old patients with different types of these disorders, including: Autism, Autistic Spectrum Disorder, Attention deficit/hyperactivity disorder - ADHD (Inattention, Hyperactivity, Complex), Tourette Syndrome, Learning Disabilities, Intellectual disability, Conduct disorders, etc.


Kura bimore për çrregullimet Neuro-Zhvillimore te fëmijët dhe të rriturit përbëhet nga 3 ilaçe bimore (Julibrissin, Alasenna, Monnieri), që janë të studiuara dhe të provuara me sukses të plotë në pacientë të vegjël dhe të rritur me lloje të ndryshme të këtyre çrregullimeve, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit - ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.

* Përkrah ilaçeve bimore të mëposhtme, prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve duhet të ndjekin edhe udhëzimet për dietën ushqimore dhe stilin e jetesës që ne e shoqërojme për çdo fëmijë së bashku me ilaçet.

Save this product for later