Arti i të Jetuarit Hijshëm dhe Shëndetshëm (eBook)

SKU eb000110
€25
In stock
1
Product Details

Arti i të Jetuarit Hijshëm dhe Shëndetshëm (eBook - 95 Faqe)

Libri ka 95 Faqe me dimension (Letter: 816x1056) dhe gjendet në 4 formate elektronike:

1. .EPUB - për Smartphone, iPad dhe Kompjuter (Kërkohet instalim aplikacioni Epub Reader)

2. .MOBI - për Amazon Kindle (Kërkohet instalim aplikacioni Kindle for Amazon)

3. .PDF – për të gjitha aparatet elektronike (Kërkohet instalim PDF Reader)

4. .HTML FlipBook për të gjitha aparatet (Nuk kërkohet kërkohet asnjë aplikacion)

Save this product for later