Aralycium - Liver

SKU 98250
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Aralycium - Liver Tumors


Aralycium is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of liver cancer.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.

- Targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Stimulates and increases T cells to fight cancer cells more strongly.

- Stimulates the nervous, digestive and circulatory systems to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Cleanses the liver, stimulates its functions, dissolves fat, prevents enlargement and protects the liver from damage by toxins.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

- Helps reduce the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

- Cleanses the urinary tract and cures infections in it.

- Softens the stomach, reduces inflammation, facilitates the digestion process, fights chronic constipation and relieves abdominal pain.

Note!

- Aralycium and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Aralycium is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other medicines of the complete package for different types of liver cancers.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Aralycium is a professional combination of wild desert herbs.


Aralycium – Për Tumoret e Mëlçisë - Shqip


Aralycium është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mëlçisë.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar më fortë qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Pastron mëlçinë, stimulon funksionet e saj, tret yndyrën, parandalon zmadhimin dhe mbron mëlçinë nga dëmtimi i toksinave.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

- Pastron traktin urinar dhe kuron infeksionet në të.

- Zbut stomakun, redukton inflamacionin, lehtëson procesin e tretjes, lufton kapsllëkun kronik dhe largon dhimbjet e barkut.

Shënim!

- Aralycium dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Aralycium është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të kancereve të mëlçisë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Aralycium është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later