Arabinose - Leptin

SKU 30412
€175
In stock
1
Product Details
Arabinose - Leptin

- Helps treat Type II Diabetes and Obesity.
- Fights pancreatic infections.
- Fights kidney infections and helps regenerate them after failure.
- Stimulates the adrenal glands for the production of relevant hormones.
- Helps treat Type II Diabetes, Obesity and obesity.
- Fights adrenal fatigue and its symptoms.
- Normalizes blood pressure.
- Excellent diuretic.
- Increases the body's metabolic activity.
- Stimulates the sensation of the hormone Leptin and Fights resistance to it.
- Fights insulin resistance, stimulates the pancreas.
- Prevents and cures the complications of diabetes.
- Helps cure kidney failure and fights their infections.
- Fights infections in the urinary tract, including the prostate gland.
- Stimulates the digestive system, fights gastritis, helps digestion.
- Fights constipation and diarrhea, as a result of the many fibers it contains.
- Prevents cancer cells in the pancreas, stomach, colon and urinary tract.
Note!
- Our products are not fabricated or commercial, as are usually "Dietary Supplements", but they are prepared specifically for each patient directly from the wild desert plants studied.
- Arabinose is a safe herbal product with no side effects.
- No preservatives, additives or chemicals.
- Recommended together with other products for certain conditions.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

Ingredients: 13 wild desert plants.


Arabinose - Leptin - Shqip


- Ndihmon në trajtimin e Diabetit Tip II, Obezitetit dhe trashjes.

- Lufton infeksionet e pankreasit.

- Lufton infeksionet e veshkave dhe ndihmon ne rigjenerimin e tyre pas dështimit.

- Stimulon gjendrat mbiveshkore per prodhimin e hormoneve perkatese.

- Lufton lodhjen veshkore dhe simptomat e saj.

- Normalizon presionin e gjakut.

- Diuretik i shkëlqyer.

- Rrit aktivitetin metabolik te organizmit.

- Stimulon ndjesinë e hormonit Leptin dhe Lufton rezistencën ndaj tij.

- Lufton rezistencën ndaj insulinës, stimulon pankreasin.

- Parandalon dhe kuron komplikacionet e diabetit.

- Ndihmon në shërimin e dështimit të veshkave dhe lufton infeksionet e tyre.

- Lufton infeksionet në traktin urinar, perfshire gjendrën e prostates.

- Stimulon aparatin e tretjes, lufton gastritin, ndihmon tretjen.

- Lufton kapsllëkun dhe diarrenë, si rezultat i fibrave të shumta që përmban.

- Parandalon qelizat kancerore në pankreas, stomak, në zorrën e trashë dhe në traktin urinar.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet dietike”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme për çdo pacient direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara.

- Arabinose eshte produkt bimor i sigurte dhe pa efekte anesore.

- Nuk ka ruajtes, shtesa apo lende kimike.

- Rekomandohet se bashku me produkte te tjera per kushte te caktuara.

- Produkti eshte ne forme te kapsulave dhe merret 3 here ne dite nga 1 kapsule.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.

Përmbajtja: 13 bimë të egra shkretinore.Save this product for later