Advanced Pack for Prostate & Testicular Tumors

SKU 98350
€3 200
In stock
1
Product Details

Advanced Pack for Prostate & Testicular Tumors (30 Days)


Advanced anti-cancer compounds "Desert Herbs": Edral-17t, Parum-13t, Sofar-15t, Ahren-21a and Rohid-19a are targeted for various forms of Prostate and Testicular tumors.

The mechanism by which Edral-17t and its companions are able to destroy cancer cells, among others, is:
 • by stimulating the immune system,
 • management of DNA mitochondria
 • and inhibition of a key cell cycle enzyme called Topoisomerase II, which causes cancer stem cells to multiply.
Unlike currently used chemical antitumor drugs, Edral-17t and its companions are also able to destroy cancer cells that are resistant to chemical drugs or chemotherapy.
Edral-17t, Parum-13t and Sofar-15t, Ahren-21a and Rohid-19a are effective in killing different types of cancer cells, but mainly aim to:
 • Prostate cancer cells, including: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumors (NETs), Sarcoma.
 • Testicular cancer cells: Germ cell tumors (Seminoma germ cell tumors: Classic seminoma & Spermatocytic seminoma; Nonseminomatous germ cell tumors); Stromal Tumors: Leydig cell tumors, Sertoli cell tumors, etc.
 • Edral-17t and its companions are not affected by P-glycoprotein, the enzyme responsible for the resistance of cancer cells to anti-cancer drugs.
Note!
 • All "Desert Herbs" products are completely desert plants.
 • All "Desert Herbs" products are completely safe and has no side effects.
 • Reduces the harms and side effects of chemotherapy, and can be taken along with them without any problems.
 • The products are in the form of capsules and are taken 3 times a day by 1 capsule.
 • Our capsules are Vegetarian, easily digested and aid digestion.
Ingredients
 • All "Desert Herbs" products are professionally studied combination of pure extracts of wild desert plants.
 • This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Paketa e Avancuar për tumoret e Prostatës dhe Testikujve (30 ditë)


Komponimet e avancuara antikancerogjene "Desert Herbs": Edral-17t, Parum-13t, Sofar-15t, Ahren-21a dhe Rohid-19a synojnë forma të ndryshme të tumoreve të Prostatës dhe Testikujve.

Mekanizmi me të cilin Edral-17t dhe shoqëruesit e tij janë në gjendje të shkatërrojë qelizat e kancerit, ndër të tjera, është:

 • përmes stimulimit të sistemit imun,
 • menaxhimit të mitokondrinave të ADN-së
 • dhe frenimit të një enzime kyçe të ciklit qelizor të quajtur Topoizomeraza II, që shkakton shumim të qelizave kancerore burimore.

Ndryshe nga barnat kimike antitumorale që përdoren aktualisht, Edral-17t dhe shoqëruesit e tij janë në gjendje të shkatërrojnë edhe qelizat kancerogjene që janë rezistente ndaj ilaçeve kimike apo kimioterapive.

Edral-17t, Parum-13t, Sofar-15t, Ahren-21a dhe Rohid-19a janë efektiv në vrasjen e llojeve të ndryshme të qelizave kancerogjene, por kryesisht synojnë:

 • Qelizat e kancerit të Prostatës, duke përfshirë: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumours (NETs), Sarcoma.
 • Qelizat e kancerit të Testikujve: Germ cell tumors (Seminoma germ cell tumors: Classic seminoma & Spermatocytic seminoma; Nonseminomatous germ cell tumors); Stromal Tumors: Leydig cell tumors, Sertoli cell tumors, etj.
 • Edral-17t dhe shoqëruesit e tij nuk ndikohen nga P-glikoproteina, enzima përgjegjëse për rezistencën e qelizave kancerogjene ndaj ilaçeve kundër kancerit.

Shënim!

 • Të gjitha produktet "Desert Herbs" janë krejtësisht me bimë shkretinore.
 • Edral-17t dhe shoqëruesit e tij janë krejtësisht të sigurt dhe nuk kanë asnjë lloj efekti anësor.
 • Reduktojne dëmet dhe efektet anësore të kimioterapive, dhe mund të merren përkrah tyre pa asnjë problem.
 • Produktet janë në formë të kapsulave dhe merren 3 herë në ditë nga 1 kapsulë secili.
 • Kapsulat tona janë Vegetariane, treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

 • Këto komponentë janë një kombinim profesional i studiuar i ekstrakteve të pastra të bimëve të egra shkretinore.
 • Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!
Save this product for later