Acridocarpus - Orientalis

SKU 41201
€225
In stock
1
Product Details

Acridocarpus - Orientalis


- Acridocarpus është bimë unike për çrregullimet autoimune dhe gjenetike.

- Acridocarpus fokusohet në luftimin e inflamacionit neurologjik kronik brenda sistemit nervor.

- Vepron në ruajtjen e mielinit (mbështjellësin nervor mbrojtës) nga sulmi autoimun i limfociteve T, dhe ndihmon në rimielinacionin dhe aktivizimin Glial rreth zonave të bardha të trurit duke përfshirë qendrën e trurit, nervin optik, ganglionet bazale dhe palcën kurrizore.

- Stimulon qelizat oligodendrocite përgjegjëse për prodhimin e mielinit.

- Stimulon dhe riparon çrregullimet në sistemin nervor qëndror.

- Rrit nivelet Glutathione, antioksidantit kryesor në çdo qelizë të trupit, dhe si rezultat çhelmon qelizat e trurit dhe të trupit nga toksinat dhe metalet e rënda.

- Aktivizon qarkullimin e gjakut në tru dhe parandalon goditjen në tru.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve vizuale dhe të dëgjimit.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve hormonale tek meshkujt dhe femrat.

- Kuron dhimbjen kronike të kokës.

- Largon të përzierat dhe marramendjen.

- Lufton koagulimin dhe edemat në pjesë të ndryshme të trupit.

- Kuron çrregullimet neurologjike të zemrës.

Shënim!

- Acridocarpus është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

- Merret së bashku me bimët e tjera të paketës së plotë për çrregullimet autoimmune.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.


Acridocarpus - Orientalis
- Acridocarpus is a unique plant for autoimmune and genetic disorders.
- Acridocarpus focuses on combating chronic neurological inflammation within the nervous system.
- Acts in the protection of myelin (protective nerve sheath) from autoimmune attack of T lymphocytes, and helps in remyelination and activation of Glial around white areas of the brain including the brain center, optic nerve, basal ganglia and spinal cord.
- Stimulates the oligodendrocyte cells responsible for myelin production.
- Stimulates and repairs disorders in the central nervous system.
- Increases the levels of Glutathione, the main antioxidant in every cell of the body, and as a result detoxifies brain and body cells from toxins and heavy metals.
- Activates blood circulation to the brain and prevents stroke.
- Helps to cure visual and hearing disorders.
- Helps to cure hormonal disorders in men and women.
- Cures chronic headache.
- Removes nausea and dizziness.
- Fights coagulation and edema in various parts of the body.
- Cures neurological disorders of the heart.
Note!
- Acridocarpus is 100% original, safe for everyone and has no side effects.
- No chemical preservatives, no artificial colors and no chemical additives.
- Taken together with other plants of the complete package for autoimmune disorders.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

Save this product for later