​Vernonia – Kidney

SKU 98276
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Vernonia – Kidney Tumors


Vernonia is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of Kidney cancer.

- It has antimicrobial, antimalarial, antithrombotic, antioxidant, antidiabetic, laxative, hypoglycemic, anthelmintic, anti-inflammatory, cathartic, anticancer, antifertility, anti-fungal, antibacterial activity.

- Fights inflammatory diseases.

- Supports disease-fighting antibodies.

- Prevents kidney failure.

- It helps to heal wounds, inflammation of the urinary tract, vaginal itching and other sexually transmitted diseases.

- Increases sexual power and fights fertility in men and women.

- Lowers blood pressure and helps treat diabetes.

- Urinary tract cleaner and supporter.

- Cleanses the liver from toxins and fats, and helps in its rapid regeneration.

- Blood purifier, helps cure Hepatitis and leukemia as well.

- Prevents cellular damage by helping to eliminate heavy metals and toxins in the body.

Note!

- Vernonia and all our products are not manufactured or commercial, but are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Vernonia is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Vernonia is a professional combination of wild desert herbs.


Vernonia – Për Tumoret e Veshkave - Shqip


Vernonia është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Veshkave.

- Ka aktivitet Antimicrobial, antimalarial, antithrombotic, antioxidant, antidiabetic,laxative, hypoglycemic, antihelmintic, anti-inflammatory, cathartic, anticancer, antifertility,anti-fungal, antibacterial.

- Lufton sëmundjet inflamatore.

- Mbështet antitrupat që luftojnë sëmundjet.

- Parandalon dështimin e veshkave.

- Ndihmon në kurimin e plagëve, pezmatimin e traktit urinar, kruajtjen vaginale dhe sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme.

- Rrit fuqinë seksuale dhe lufton fertilitetin tek burrat dhe gratë.

- Ul presionin e gjakut dhe ndihmon në trajtimin e Diabetit.

- Pastrues dhe mbështetëts i traktit urinar.

- Pastron mëlçinë nga toksinat dhe yndyrnat, dhe ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të saj.

- Pastruese e gjakut, ndihmon në kurimin e Hepatitit dhe leukemisë gjithashtu.

- Parandalon dëmtimin qelizor duke ndihmuar në eleminimin e metaleve dhe toksinave të rënda në trup.

Shënim!

- Vernonia dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Vernonia është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anesore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Vernonia është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later