​Vermiculata - Liver

SKU 98252
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Vermiculata - Liver Tumors


Vermiculata is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of liver cancer.

- Helps cleanse the body of toxins.

- It has powerful antibacterial and antioxidant activity.

- It works as a laxative and diuretic.

- Helps cure digestive disorders.

- Cleans the lungs and airways.

- Soothes bone and joint pain and fights inflammation.

- Helps reduce the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Vermiculata and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Vermiculata is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other medicines of the complete package for different types of liver cancers.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Vermiculata is a professional combination of wild desert herbs.


Vermiculata – Për Tumoret e Mëlçisë - Shqip


Vermiculata është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mëlçisë.

- Ndihmon në pastrimin e trupit nga toksinat.

- Ka aktivitetit të fuqishëm atibakterial dhe antioksidant.

- Punon si laksative dhe diuretike.

- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve të tretjes.

- Pastron mushkëritë dhe rrugët e frymëmarrjes.

- Qetëson dhimbjet e kockave dhe kyçeve dhe lufton inflamacionin.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Vermiculata dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Vermiculata është krejtësisht e sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të kancereve të mëlçisë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Vermiculata është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later