​Sofarcta – Kidney

SKU 98275
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Sofarcta – Kidney Tumors


Sofarcta is one of the ingredients of the herbal remedy studied and produced specifically for patients with various types of Kidney cancer.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- It has powerful antioxidant activity.

- Helps cure Diabetes and insulin secretion disorders.

- Reduces blood glucose levels.

- It has a significant effect on cholesterol, TG, HDL, LDL, AST, ALT levels.

- Prevents metabolic disorders.

- Reduces damage caused by Smoking, alcohol, malnutrition and radiation.

- Being an astringent, it works to stop excessive menstrual bleeding and reduce fever.

- Has wonderful effects for stomach and intestinal pains, colitis, hemorrhoids, sore throats, gums, and mouth sores.

- The best agent against fluid accumulation and edema in different areas of the body; including the legs, abdominal area, etc.

Note!

- Sofarcta and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Sofarcta is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Sofarcta is a professional combination of wild desert herbs.


Sofarcta – Për Tumoret e Veshkave - Shqip


Sofarcta është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Veshkave.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Ka aktivitet të fuqishëm antioksidant.

- Ndihmon në kurimin e Diabetit dhe të çrregullimeve të sekretimit të insulinës.

- Redukton nivelet e glukozës në gjak.

- Ka efekt të rëndësishëm në nivelet e kolesterolit, TG, HDL, LDL, AST, ALT.

- Parandalon çrregullimt metabolike.

- Redukton dëmet e shkaktuara nga Duhani, alkooli, të ushqyerit e pamjaftueshëm dhe rrezatimi.

- Duke qenë një astringent, vepron në ndalimin e gjakderdhjeve të tepërta menstruale dhe uljen e etheve.

- Ka efekte të mrekullueshme për dhimbjet e stomakut dhe të zorrëve, kolitin, hemorroidet, dhimbjet e fytit, mishrat e dhëmbëve, dhe plagët e gojës.

- Agjenti më i mirë kundër akumulimit të lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Sofarcta dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Sofarcta është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Sofarcta është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later