​Salvadora – Gynecological

SKU 98258
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Salvadora – Gynecological Tumors


Salvadora is one of the ingredients of the herbal cure studied and produced specifically for patients with various types of gynecological cancers (of the ovaries, uterus and cervix).

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Cleanser of the whole body from toxins, dissolves fats.

- Purifier of blood and harmful cholesterol.

- Gives sweat a good smell and breast milk too.

- Strengthens the stomach, eases digestion, removes phlegm and back pain.

- Cleans the bladder and strengthens it.

- Soothes lower back, bone and joint pain and fights inflammation.

- Helps prevent and reduce damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Salvadora and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Salvadora is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Salvadora is a professional combination of wild desert herbs.


Salvadora – Për Tumoret Gjinekologjike - Shqip


Salvadora është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve Gjinekologjike (të vezoreve, mitrës dhe qafës së mitrës).

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Pastrues i të gjithë trupit nga toksinat, tret yndyrat.

- Pasrtues i gjakut dhe kolesterolit të dëmshëm.

- I jep djersës aromë të mirë dhe qumështit të gjirit gjithashtu.

- Forcon stomakun, lehtëson tretjen, largon gëlbazën dhe dhimbjet e shpinës.

- Pastron fshikëzën dhe e forcon atë.

- Qetëson dhimbjet e mesit, kockave dhe kyçeve dhe lufton inflamacionin.

- Ndihmon në parandalimin dhe reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Salvadora dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Salvadora është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Salvadora është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later