​Prosofar – Prostate & Testicular

SKU 98277
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Prosofar – Prostate & Testicular Tumors


Prosofar is one of the ingredients of the herbal cure studied and produced specifically for patients with various types of prostate and testicular cancer.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.

- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells.

- Stimulates the immune, nervous, digestive and circulatory systems to fight against all pathogenic factors.

- It has powerful antioxidant activity.

- It has a significant effect on cholesterol, TG, HDL, LDL, AST, ALT levels.

- Prevents metabolic disorders.

- Reduces damage caused by Smoking, alcohol, malnutrition and radiation.

- Helps to treat diarrhea, dysentery, stomach ulcers, and urinary tract inflammations.

- Has wonderful effects for stomach and intestinal pains, colitis, hemorrhoids, sore throats, gums, and mouth sores.

- The best agent against fluid accumulation and edema in different areas of the body; including the legs, abdominal area, etc.

Note!

- Prosofar and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert herbs.

- Prosofar is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Prosofar is a professional combination of wild desert herbs.


Prosofar – Për Tumoret e Prostatës dhe Testikujve - Shqip


Prosofar është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kanceret e Prostatës dhe Testikujve.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar kundër të gjithë faktorëve patogjenik.

- Ka aktivitet të fuqishëm antioksidant.

- Ka efekt të rëndësishëm në nivelet e kolesterolit, TG, HDL, LDL, AST, ALT.

- Parandalon çrregullimt metabolike.

- Redukton dëmet e shkaktuara nga Duhani, alkooli, të ushqyerit e pamjaftueshëm dhe rrezatimi.

- Ndihmon për trajtimin e diarresë, dizenterisë, ulçerat në stomak, dhe inflamacionet e traktit urinar.

- Ka efekte të mrekullueshme për dhimbjet e stomakut dhe të zorrëve, kolitin, hemorroidet, dhimbjet e fytit, mishrat e dhëmbëve, dhe plagët e gojës.

- Agjenti më i mirë kundër akumulimit të lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Prosofar dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Prosofar është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Prosofar është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later