​Phanera - Lymphoma

SKU 98264
€250
In stock
1
Product Details

Phanera - Lymphoma


Phanera is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Lymphomas, whether primary or advanced, including: Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma,Waldenstrom macroglobulinemia; Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, MALT lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma; and Hodgkin’s lymphoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Phanera has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- Has antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, and anti-cancer effects.

- Prevents blood clots and tuberculosis.

- Cleanses the blood and maintains a normal body weight.

- Helps cure lymphatic inflammation.

- Helps cure leukemia as well.

- Cleans ulcers and wounds.

- Helps cure skin diseases.

- Fights free radicals.

- Strengthens the stomach walls and prevents stomach cancer.

- Soothes headaches and fights stress.

- Cleanses the intestines, helps digestion, helps cure ulcers and tumors in the intestine.

Note!

- Phanera and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Phanera is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Phanera is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Phanera – Për Limfoma - Shqip


Phanera është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Limfomave, qofshin fillestare apo të avancuara, duke përfshirë: Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma,Waldenstrom macroglobulinemia; Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, MALT lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma; si dhe Hodgkin’s lymphoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Phanera ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit Fuqiplotë, duke përfshirë:

- Ka efekte antioxidante, antibacteriale, anti-inflamatore, dhe anti-kancerore.

- Parandalon mpiksjet e gjakut dhe tuberkulozin.

- Pastron gjakun dhe ruan një peshë normale të trupit.

- Ndihmon në kurimin e inflamacionit limfatik.

- Ndihmon në kurimin e leukemisë gjithashtu.

- Pastron ulçërat dhe plagët.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve të lëkurës.

- Lufton radikalet e lira.

- Forcon muret e stomakut dhe parandalon kancerin e stomakut.

- Qetëson dhimbjet e kokës dhe lufton stresin.

- Pastron zorrët, ndihmon tretjen, ndihmon në kurimin e ulçërave dhe tumoreve në zorrë.

Shënim!

- Phanera dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Phanera është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Phanera është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later