​Phanera - Lymphoma

SKU 98264
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Phanera - Lymphoma


Phanera is one of five herbal medicines studied and produced specifically for patients with different types of Lymphoma.

- It has antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory and anti-cancer effects.

- Prevents blood clots and tuberculosis.

- Cleans the blood and maintains a normal body weight.

- Helps cure lymphatic inflammation.

- Helps cure leukemia too.

- Cleans ulcers and wounds.

- Fights free radicals.

- Strengthens the stomach walls and prevents stomach cancer.

- Soothes headaches and fights stress.

- Cleans the intestines, aids digestion, helps cure ulcers and tumors in the intestine.

Note!

- Phanera and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert herbs.

- Phanera is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Phanera is a professional combination of wild desert herbs.


Phanera – Për Limfoma - Shqip


Phanera është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Limfomave.

- Ka efekte antioxidante, antibacteriale, anti-inflamatore, dhe anti-kancerore.

- Parandalon mpiksjet e gjakut dhe tuberkulozin.

- Pastron gjakun dhe ruan një peshë normale të trupit.

- Ndihmon në kurimin e inflamacionit limfatik.

- Ndihmon në kurimin e leukemisë gjithashtu.

- Pastron ulçërat dhe plagët.

- Lufton radikalet e lira.

- Forcon muret e stomakut dhe parandalon kancerin e stomakut.

- Qetëson dhimbjet e kokës dhe lufton stresin.

- Pastron zorrët, ndihmon tretjen, ndihmon në kurimin e ulçërave dhe tumoreve në zorrë.

Shënim!

- Phanera dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Phanera është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Phanera është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later