​Palarum – Prostate & Testicular

SKU 98278
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Palarum – Prostate & Testicular Tumors


Palarum is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of prostate and testicular cancer.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Helps to fight parasites, fungi, bacteria.

- Fights and prevents prostate and testicular cancer metastases to or from other organs.

- Helps fight and cure chronic diseases, such as stomach acidity, arteriosclerosis, and diabetes.

- Prevents constipation, fights worms and intestinal parasites.

- Reduces pain and side effects caused by conventional treatments.

Note!

- Palarum and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert herbs.

- Palarum is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Palarum is a professional combination of wild desert herbs.


Palarum – Për Tumoret e Prostatës dhe Testikujve - Shqip


Palarum është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të Prostatës dhe Testikujve.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Ndihmon për luftimin e parazitëve, kërpudhave, bakterieve.

- Lufton dhe parandalon metastazat e kancerit të prostatës dhe testikujve në apo nga organe të tjera.

- Ndihmon në luftimin dhe kurimin e sëmundjeve kronike, siç janë aciditeti i stomakut, arterioskleroza, dhe diabeti.

- Parandalon kapsllëkun, lufton krimbat dhe parazitët e zorrëve.

- Redukton dhimbjet dhe efektet anësore të shkaktuara nga trajtimet konvencionale.

Shënim!

- Palarum dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Palarum është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Palarum është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later