​Myrtunis - Bladder

SKU 98255
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Myrtunis - Bladder Tumors


Myrtunis is one of the herbal medicines studied and produced specifically for patients with various types of bladder cancer.

- Antibacterial, Antirheumatic, AntiViral, Aromatic, Astringent, Astringent, Carminative, Cordial, Rubefacient, Stimulant, Stomachic.

- It helps to soften the cough and removes phlegm.

- Fights inflammation of the bladder and uterus.

- Soothes headaches and stomach aches.

- Helps cure and dissolve hot tumors.

- Strengthens the stomach.

- Strengthens the liver and removes its poisons.

- Prevents hair loss, removes dandruff and promotes hair growth after chemotherapy.

- Helps to alleviate the problems of impotence, sexual coldness, and loss of sexual desire.

- Sedative for nerves; maintains the stability of the nerves.

- It opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Myrtunis and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Myrtunis is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other complete package medicines for different types of bladder tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Myrtunis is a professional combination of wild desert herbs.


Myrtunis – Për Tumoret e Fshikëzës - Shqip


Myrtunis është një nga ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të fshikëzës së urinës.

- Antibacterial, Antirheumatic, AntiViral,Aromatic, Astringent, Astringent, Carminative, Cordial,Rubefacient, Stimulant, Stomachic.

- Ndihmon për zbutjen e kollës dhe largon gëlbazën.

- Lufton inflamacionin e fshikëzës së urinës dhe mitrës.

- Qetëson dhimbjet e kokës dhe të barkut.

- Ndihmon në kurimin dhe shpërbërjen e tumoreve të nxehta.

- Forcon stomakun.

- Forcon mëlçinë dhe largon helmet e saj.

- Parandalon rënien e flokut, largon zbokthin dhe nxit mbirjen e flokut pas kimioterapisë.

- Ndihmon për të lehtësuar problemet e impotencës, ftohtësisë seksuale, dhe humbjes së dëshirës seksuale.

- Qetësues për nerva; ruan stabilitetin e nervave.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet dhe efektet anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Myrtunis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Myrtunis është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të fshikëzës për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Myrtunis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later