​Lagopoides – Colorectal

SKU 98259
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Lagopoides – Colorectal Tumors


Lagopoides is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of colon and rectal cancer.

- It has anti-microbial, anti-viral, anti-bacterial and anti-fungal activity.

- Soothes pain and stops inflammation.

- Strengthens immunity and blood cells.

- Supports the digestive system, opens the appetite.

- Removes poisons and toxins from the body.

- Supports colon health, fights all tumor cells.

- Helps cure hemorrhoids.

- Best colon cleanser, kills germs and supports good bacteria in the gut.

- Strengthens hair and prevents hair loss.

- Cleanses and brightens the skin.

- Helps prevent and reduce damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Lagopoides and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Lagopoides is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other complete package medicines for different types of colorectal tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Lagopoides is a professional combination of wild desert herbs.


Lagopoides – Për Tumoret e Zorrës së Trashë dhe Rektumit - Shqip


Lagopoides është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të zorrës së trashë dhe rektumit.

- Ka aktivitet anti-mikrobobal, anti-viral, anti-bakterial dhe anti-kërpudhor.

- Qetëson dhimbjet dhe ndalon inflamacionin.

- Fuqizon imunitetin dhe qelizat e gjakut.

- Mbështet sistemin tretës, hap oreksin.

- Nxjerr helmet dhe toksinat nga trupi.

- Mbështet shëndetin e zorrës së trashë, lufton të gjitha qelizat tumorale.

- Ndihmon në kurimin e hemorroideve.

- Pastruesi më i mirë i zorrës së trashë, vret mikrobet dhe mbështet bakteriet e mira në zorrë.

- Forcon flokët dhe parandalon rënien e tyre.

- Pastron dhe shkëlqen lëkurën.

- Ndihmon në parandalimin dhe reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Lagopoides dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Lagopoides është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve kolorektal për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Lagopoides është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later