​Gymnemic - Pancreas

SKU 98269
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Gymnemic - Pancreas Tumors


Gymnemic is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of Pancreatic cancer.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Lowers blood sugar, cholesterol and triglycerides.

- Strengthens the pancreas and stimulates its functions.

- Increases insulin production and repairs pancreatic cell regeneration.

- Helps cure urinary infections.

- Helps soothe stomach pains, ease digestion and fight constipation.

- Helps cure eye infection.

- Strengthens the heart, improves blood circulation.

- Helps in hormonal balance.

- Prevents and reduces the damage and side effects of chemotherapy.

Note!

- Gymnemic and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Gymnemic is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Gymnemic is a professional combination of wild desert herbs.


Gymnemic – Për Tumoret e Pankreasit - Shqip


Gymnemic është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Pankreasit.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Ul nivelin e sheqerit në gjak, kolesterolin dhe trigliceridet.

- Forcon pankreasin dhe stimulon funksionet e tij.

- Rrit prodhimin e insulinës dhe riparon rigjenerimin e qelizave të pankreasit.

- Ndihmon në kurimin e infeksioneve urinare.

- Ndihmon në qetësimin e dhimbjeve të stomakut, lehtëson tretjen dhe lufton kapsllëkun.

- Ndihmon në kurimin e infeksionit të syve.

- Forcon zemrën, përmirëson qarkullimin e gjakut.

- Ndihmon në balancimin hormonal.

- Parandalon dhe redukton dëmet dhe efektet anësore të kimioterapisë.

Shënim!

- Gymnemic dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Gymnemic është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Gymnemic është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later