​Fagonia - Liver

SKU 98251
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Fagonia - Liver Tumors


Fagonia is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of liver cancer.

Fagonia has many positive effects on the body, God willing, including:

- Has activity: Anti-febrile, antiseptic, anti-cancer, anti-ischemic stroke, anti-diabetic, anti-venom, antiseptic, diuretic, expectorant, astringent, antispasmodic, antimicrobial, antiviral, etc.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Purifies the blood, prevents blood clotting and prevents brain hemorrhage.

- Strengthens the liver and helps in its rapid regeneration.

- Improves heart health and mental capacity.

- Strengthens the stomach, relieves vomiting.

Note!

- Fagonia and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Fagonia is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other complete package medicines for different types of liver cancers to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Fagonia is a professional combination of wild desert herbs.


Fagonia – Për Tumoret e Mëlçisë - Shqip


Fagonia është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mëlçisë.

Fagonia ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Ka aktivitet: Anti-febril, antiseptic, anti-cancer, anti-ischemic stroke, anti-diabetic, anti-venom, antiseptic, diuretic, expectorant, astringent, antispasmodic, antimicrobial, antiviral, etj.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Pastron gjakun, parandalon mpiksjen e gjakut dhe parandalon hemorragjinë e trurit.

- Forcon mëlçinë dhe ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të saj.

- Përmirëson shëndetin e zemrës dhe aftësinë mendore.

- Forcon stomakun, lehtëson të vjellat.

Shënim!

- Fagonia dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Fagonia është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të kancereve të mëlçisë për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Fagonia është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later