​Edralata – Prostate & Testicular

SKU 98279
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Edralata – Prostate & Testicular Tumors


Edralata is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of prostate and testicular cancer.

- Helps prevent the spread of tumors and cancers in the body.

- Protector of arteries and heart.

- Regulator of blood pressure.

- Kidney stone dissolver.

- Helps relieve diarrhea.

- Helps to melt excess fat and reduce weight.

- Helps men who have sterility.

- Cures cystitis.

- Helps cure hemorrhoids.

- Natural antibiotic; relieves pain and fights viruses, fights infections and allergies, relieves bone pain.

Note!

- Edralata and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert herbs.

- Edralata is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Edralata is a professional combination of wild desert herbs.


Edralata – Për Tumoret e Prostatës dhe Testikujve - Shqip


Edralata është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të Prostatës dhe Testikujve.

- Ndihmon në parandalimin e përhapjes së tumoreve dhe kancereve në trup.

- Mbrojtës i arterieve dhe zemrës.

- Rregullues i tensionit të gjakut.

- Shkrirës i gurëve të veshkave.

- Ndihmon për lehtësimin e diarresë.

- Ndihmon në shkrirjen e dhjamit të tepërt dhe për uljen në peshë.

- Ndihmon meshkujt që kanë sterilitet.

- Kuron cystitis.

- Ndihmon në kurimin e homorroideve.

- Antibotik natyral; qetëson dhimbjet dhe lufton viruset, lufton infeksionet dhe alergjitë, lehtëson dhimbjet e eshtrave.

Shënim!

- Edralata dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Edralata është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Edralata është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later