​Conglomeratus – Gynecological

SKU 98257
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Conglomeratus – Gynecological Tumors


Conglomeratus is one of the ingredients of the herbal cure studied and produced specifically for patients with different types of Gynecological cancers (of the ovaries, uterus and cervix).

- Fights inflammation and promotes rapid healing of wounds.

- Kills harmful parasites in the body.

- Soothes pain and menstrual disorders.

- Prevents and fights metastases of uterine and cervical cancer.

- Cleanses the liver from toxins and excess fats.

- Prevents gas, diarrhea, helps digestion.

- Improves memory and removes depression.

- Increases the quality of breast milk.

- Fights bacteria present in the mouth and prevents tooth decay.

- Controls high blood pressure.

- Treats fluid accumulation and edema in various areas of the body, including legs, abdominal area, etc.

Note!

- Conglomeratus and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Conglomeratus is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Conglomeratus is a professional combination of wild desert plants.


Conglomeratus – Për Tumoret Gjinekologjike - Shqip


Conglomeratus është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve Gjinekologjike (të vezoreve, mitrës dhe qafës së mitrës).

- Lufton inflamacionin dhe nxit shërimin e shpejtë të plagëve.

- Vret parazitët e dëmshëm në trup.

- Qetëson dhimbjet dhe çrregullimet menstruale.

- Parandalon dhe lufton metastazat e kancerit të mitrës dhe qafës së mitrës.

- Pastron mëlçinë nga helmet dhe yndyrnat e tepërta.

- Parandalon gazrat, diarrenë, ndihmon tretjen.

- Përmirëson kujtesën dhe largon depresionin.

- Rrit cilësinë e qumështit të gjirit.

- Lufton bakteret e pranishme në gojë dhe parandalon prishjen e dhëmbëve.

- Kontrollon presionin e lartë të gjakut.

- Trajton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit, duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Conglomeratus dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Conglomeratus është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Conglomeratus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later