​Colocynthis - Colorectal

SKU 98271
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Colocynthis - Colorectal Tumors


Colocynthis is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of colon and rectal cancers.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Has anti-inflammatory and analgesic activity; cures liver and gall bladder problems.

- Stimulates the work of the liver to maintain its integrity, and stimulates bile secretion.

- It has laxative properties that help treat bowel problems.

- Helps to remove and prevent tumors in the digestive system or stomach.

- Stimulates kidney function and helps maintain the health of the urinary tract.

- It is useful for bones, joints, back pain, arthritis, sciatica, gout and epilepsy.

- Catalyst for hair growth; is very active in promoting hair growth and density, especially after chemotherapy.

- It is very effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria such as E. coli and Staphylococcus aureus.

- Prevents and fights fluid accumulation and edema in different areas of the body; including the legs, abdominal area, etc.

Note!

- Colocynthis and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Colocynthis is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Colocynthis is a professional combination of wild desert herbs.


Colocynthis – Për Tumoret e Zorrës së Trashë dhe Rektumit - Shqip


Colocynthis është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të zorrës së trashë dhe rektumit.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Ka aktivitet anti-inflamator dhe analgjezik; kuron probleme të mëlçisë dhe fshikëzës së tëmthit.

- Stimulon punën e mëlçisë për të ruajtur integritetin e saj, dhe stimulon sekretimin biliar.

- Ka veti laksative që ndihmojnë në trajtimin e problemeve të zorrëve.

- Ndihmon në heqjen dhe parandalimin e tumoreve në sistemin e tretjes ose në stomak.

- Stimulon funksionin e veshkave dhe ndihmon në ruajtjen e shëndetit të traktit urinar.

- Është i dobishëm për kockat, kyçet, dhimbjet e shpinës, artritin, dhimbjet e nervit shiatik, përdhesin dhe epilepsinë.

- Katalizator për rritjen e flokëve; është shumë aktiv për të nxitur rritjen e flokëve dhe densitetin e tyre, sidomos pas kimioterapisë.

- Është shumë efektiv kundër baktereve Gram-pozitive dhe Gram-negative të tilla si E. coli dhe Staphylococcus aureus.

- Parandalon dhe lufton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Colocynthis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Colocynthis është krejtësisht i sigurtë dhe nuk ka efekte anesore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Colocynthis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later