​Cineraris

SKU 98323
€275
In stock
1
Product Details

Cineraris - Genetic Disorders


Cineraris is a formula of wild desert herbs, specially formulated to help patients with various types of genetic and neurodegenerative diseases.

- Fights inflammation throughout the body.

- Cleans the blood from poisons.

- Soothes bone pain, helps cure rheumatism and joint inflammation.

- Helps strengthen the spine.

- Fights essential and muscular tremors.

- Helps to cure nervous and autoimmune disorders.

- Fights eye infection and strengthens vision.

- Helps digestion, removes nausea, improves intestinal flora.

Note!

- Our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared for each patient, directly from wild plants of the desert.

- Cineraris is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- Taken together with other products of the complete package to fight genetic diseases.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content.

Ingredients

Cineraris is a professional combination of wild desert plants.


Cineraris – Për Sëmundjet Gjenetike - Shqip


Cineraris është një formulë e bimëve të egra të shkretëtrirës, e prodhuar posaçërisht për të ndihmuar pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve gjenetike dhe neurodegjenerative.

- Lufton inflamacionet në të gjithë trupin.

- Pastron gjakun nga helmet.

- Qetëson dhimbjet e kockave, ndihmon në kurimin e reumatizmës dhe inflamacionin e kyçeve.

- Ndihmon në forcimin e shtyllës kurrizore.

- Lufton dridhjet esenciale dhe muskulare.

- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve nervore dhe autoimmune.

- Lufton infeksionin e syve dhe forcon shikimin.

- Ndihmon tretjen, largon të përzierët, përmirëson florën e zorrëve.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient, direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.

- Cineraris është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Merret së bashku me produktet e tjera të paketës së plotë për luftimin e sëmundjeve gjenetike.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore.

Përbërësit

Cineraris është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later