​Chrozophora - Pancreas

SKU 98270
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Chrozophora - Pancreas Tumors


Chrozophora is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of pancreatic cancer.

- Strengthens the brain and heart, prevents Alzheimer's disease.

- Supports liver function and prevents its damage.

- Strengthens the blood vessels and prevents their damage.

- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells.

- It softens the stomach, fights chronic inflammation, helps the digestion process.

- Prevents and fights fluid accumulation and edema in different areas of the body; including the legs, abdominal area, etc.

Note!

- Chrozophora and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Chrozophora is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Chrozophora is a professional combination of wild desert plants.


Chrozophora – Për Tumoret e Pankreasit - Shqip


Chrozophora është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Pankreasit.

- Forcon trurin dhe zemrën, parandalon sëmundjen Alzheimer.

- Mbështet funksionin e mëlçisë dhe parandalon dëmtimin e saj.

- Forcon rruazat e gjakut dhe parandalon dëmtimin e tyre.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore.

- Zbut stomakun, lufton inflamacionin kronik, lndihmon procesin e tretjes.

- Parandalon dhe lufton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Chrozophora dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Chrozophora është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Chrozophora është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later