​Casianus

SKU 98324
€275
In stock
1
Product Details

Casianus - Genetic Disorders


Casianus is one of the ingredients of the wild desert plant cure, specially produced to help patients with various types of genetic and neurodegenerative diseases.

- Clears the brain and fights headaches.

- Helps cure hemorrhoids and constipation.

- Fights muscle stiffness and gout.

- Helps to cure some types of sciatica.

- Fights joint pain and rheumatism.

- It is used to cure asthma, sore throat and diseases caused by cold.

- Strengthens the heart and prevents arteriosclerosis.

- Fights vices.

- Fights anemia and blood depletion.

Note!

- Our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared for each patient, directly from wild plants of the desert.

- Casianus is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- Taken together with other products of the complete package to fight genetic diseases.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content.

Ingredients

Casianus is a professional combination of wild desert plants.


Casianus – Për Sëmundjet Gjenetike

Casianus është një nga përbërësit e kurës me bimë të egra të shkretëtrirës, të prodhuar posaçërisht për të ndihmuar pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve gjenetike dhe neurodegjenerative.

- Pastron trurin dhe lufton dhimbjet e kokës.

- Ndihmon në kurimin e homorroideve dhe kapsllëkut.

- Lufton ngrirjet e muskujve dhe përdhesin.

- Ndihmon për kurimin e disa lloje të nervit shiatik.

- Lufton dhimbjet e kyçeve dhe reumatizmës.

- Përdoret për kurimin e astmës, dhimbjet e fytit dhe sëmundjet që shkaktohen nga i ftohti.

- Forcon zemrën dhe parandalon arteriosklerozën.

- Lufton vesveset.

- Lufton aneminë dhe varfërimin e gjakut.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient, direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.

- Casianus është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Merret së bashku me produktet e tjera të paketës së plotë për luftimin e sëmundjeve gjenetike.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore.

Përbërësit

Casianus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later