​Caprocera – Leukemia

SKU 98284
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Caprocera – Leukemia


Caprocera is one of the components of the herbal cure studied and produced specifically for patients with different types of Leukemia.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective elimination of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Strengthens immunity, promotes its normal function and fights cancer cells.

- Prevents swelling and swelling that occur due to tumor cells.

- Maintains the health of the heart and cleans the blood.

- Helps the digestive system, removes constipation and clears colitis.

- Helps to cure partial paralysis and partial freezing in the body.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

Note!

- Caprocera and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Caprocera is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete cure.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Caprocera is a professional combination of wild desert plants.


Caprocera – Për Leukeminë - Shqip


Caprocera është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Leukemisë.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Forcon imunitetin, nxit fuksionin normal të tij dhe lufton qelizat kancerore.

- Parandalon ënjtjet dhe fryrjet që ndodhin për shkak të qelizave tumorale.

- Ruan shëndetin e zemrës dhe pastron gjakun.

- Ndihmon sistemin tretës, largon kapsllëkun dhe pastron kolitin.

- Ndihmon për kurimin e gjysëm paralizës dhe ngrirjeve të pjesëshme në trup.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

Shënim!

- Caprocera dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Caprocera është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Caprocera është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later