​Calotropis - Bladder

SKU 98253
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Calotropis - Bladder Tumors


Calotropis is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of bladder cancer.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.

- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells.

- Stimulates and increases T cells.

- Stimulates the immune, nervous, digestive and circulatory systems.

- Stops swelling and swelling that occur due to tumor cells.

- Maintains heart health, cleans the blood and prevents leukemia.

- Helps damaged liver cells to regenerate.

- Cleanses the kidneys and cures infections in the urinary bladder.

- Helps the digestive system, removes constipation and clears colitis.

- Helps to cure partial paralysis and partial freezing in the body.

- Soothes cough, removes chronic phlegm and is very effective for respiratory problems.

Note!

- Calotropis and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Calotropis is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other complete package medicines for different types of bladder tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Calotropis is a professional combination of wild desert plants.


Calotropis – Për Tumoret e Fshikëzës - Shqip


Calotropis është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të fshikëzës së urinës.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore.

- Stimulon dhe shton qelizat T.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut.

- Ndalon ënjtjet dhe fryrjet që ndodhin për shkak të qelizave tumorale.

- Ruan shëndetin e zemrës, pastron gjakun dhe parandalon leukeminë.

- Ndihmon qelizat e mëlçisë së dëmtuar të rigjenerohen.

- Pastron veshkat dhe kuron infeksionet në fshikëzën e urinës.

- Ndihmon sistemin tretës, largon kapsllëkun dhe pastron kolitin.

- Ndihmon për kurimin e gjysëm paralizës dhe ngrirjeve të pjesëshme në trup.

- Qetëson kollën, largon gëlbazën kronike dhe është shumë efektiv për problemet e frymëmarrjes.

Shënim!

- Calotropis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Calotropis është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të fshikëzës për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Calotropis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later