​Calligonum – Colorectal

SKU 98260
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Calligonum – Colorectal Tumors


Calligonum is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of colon and rectal cancers.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.

- It targets the destruction of cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Stimulates and increases T cells.

- Helps cure stomach and intestinal ulcers.

- Prevents and fights the spread of tumor cells in the intestine, stomach, liver, lungs, brain and bone.

- Fights toxins and liver acids.

- Helps digestion and removes constipation.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

- Lowers the level of cholesterol in the blood.

- It helps to cure the symptoms of Diabetes II.

- Prevents hair loss and helps hair growth after chemotherapy.

Note!

- Calligonum and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Calligonum is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other drugs of the complete package for different types of colorectal tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Calligonum is a professional combination of wild desert herbs.


Calligonum – Për Tumoret e Zorrës së Trashë dhe Rektumit - Shqip


Calligonum është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të zorrës së trashë dhe rektumit.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat..

- Stimulon dhe shton qelizat T.

- Ndihmon në kurimin e ulçërës së stomakut dhe zorrëve.

- Parandalon dhe lufton përhapjen e qelizave tumorale në zorrë, stomak, mëlçi, mushkëri, tru dhe kockë.

- Lufton toksinat dhe acidet e mëlçisë.

- Ndihmon tretjen dhe largon kapsllëkun.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

- Ul nivelin e kolesterolit në gjak.

- Ndihmon në kurimin e simptomave të Diabetit ll.

- Parandalon rënien e flokut dhe ndihmon mbirjen e flokut pas kimioterapisë.

Shënim!

- Calligonum dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Calligonum është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve colorectal për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Calligonum është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later