​Andrographis - Lymphoma

SKU 98263
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Andrographis - Lymphoma


Andrographis is one of five herbal medicines studied and produced specifically for patients with different types of Lymphomas.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Fights infections and helps to heal wounds quickly, fights radicals that lead to skin aging.

- Prevents the development of cancer cells and metastases.

- Improves the production of white blood cells.

- Protects the nervous system, reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Helps regulate blood pressure.

- Prevents blood clots.

- Reduces fever, and many infections caused by toxins.

- Other benefits include: for coughs, headaches, earaches, inflammation and muscle pain, diarrhea, dysentery, candida, diabetes, fatigue, loss of appetite, lymph nodes and other lymphatic conditions.

Note!

- Andrographis and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert herbs.

- Andrographis is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Andrographis is a professional combination of wild desert herbs.


Andrographis – Për Limfoma - Shqip


Andrographis është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Limfomave.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Parandalon zhvillimin e qelizave kancerore dhe metastazave.

- Përmirëson prodhimin e qelizave të bardha të gjakut.

- Ruan sistemin nervor, redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut.

- Parandalon mpiksjet e gjakut.

- Redukton ethet, dhe infeksionet e shumta të shkaktuara nga toksinat.

- Dobi të tjera përfshijnë: për kollën, dhimbjet e kokës, dhimbjet e veshit, inflamacionin dhe dhimbjet muskulare, diarrenë, dizenterinë, candidan, Diabetin, lodhjen, humbjen e oreksit, nyjet limfatike dhe gjëndje të tjera limfatike.

Shënim!

- Andrographis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Andrographis është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Andrographis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later