​Amygdal – Leukemia

SKU 98283
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Amygdal – Leukemia


Amygdal is one of the components of the herbal cure studied and produced specifically for patients with different types of Leukemia.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells.

- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Stimulates and increases T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune, nervous, digestive and blood circulation systems, to fight against disease and all pathogenic factors.

- Fights inflammatory diseases.

- Supports disease-fighting antibodies.

- Fights intestinal parasites, prevents diarrhea, helps digestion and upset stomach.

- Prevents kidney failure.

- Fights viral and bacterial diseases.

- Cleanses the liver from toxins and fats, and helps in its rapid regeneration.

- Powerful growth inhibitor of primary and metastatic cancer cells in the body.

- Prevents cellular damage by helping to eliminate heavy metals and toxins in the body.

- Inhibiting the development of free radicals.

- Helps reduce and prevent damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Amygdal and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Amygdalin is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Amygdal is a professional combination of wild desert herbs.


Amygdal – Për Leukeminë - Shqip


Amygdal është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Leukemisë.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Lufton sëmundjet inflamatore.

- Mbështet antitrupat që luftojnë sëmundjet.

- Lufton parazitët e zorrëve, parandalon diarrenë, ndihmon tretjen dhe shqetësimet e stomakut.

- Parandalon dështimin e veshkave.

- Lufton sëmundjet virale dhe bakteriale.

- Pastron mëlçinë nga toksinat dhe yndyrnat, dhe ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të saj.

- Frenuese e fuqishme e rritjes së qelizave kancerore primare dhe metastazike në trup.

- Parandalon dëmtimin qelizor duke ndihmuar në eleminimin e metaleve dhe toksinave të rënda në trup.

- Frenuese e zhvillimit të radikalëve të lirë.

- Ndihmon në reduktimin dhe parandalimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Amygdal dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Amygdalin është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Amygdal është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later