​Absinthium – Gynecological

SKU 98256
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Absinthium – Gynecological Tumors


Absinthium is one of the ingredients of the herbal cure studied and produced specifically for patients with various types of Gynecological cancers (of the ovaries, uterus and cervix).

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.

- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Stimulates the immune, nervous, digestive and circulatory systems to fight against all pathogenic factors.

- Treats digestive system problems such as: digestive difficulties, anorexia, stimulates bile secretions, constipation, diarrhea, abdominal pain, incessant vomiting, as well as cleans the stomach and intestines from harmful microbes.

- Stimulates the nervous system, helping to calm anxiety, stress, depression.

- Helps regulate irregular menstruation, soothes various uterine pains.

- Helps to cure asthma and rheumatism.

- It helps to cure Type II Diabetes, lowers blood pressure, lowers fats in the blood.

- Strengthens heart muscles and blood circulation.

- It opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Absinthium and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Absinthium is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Absinthium is a professional combination of wild desert herbs.


Absinthium – Për Tumoret Gjinekologjike - Shqip


Absinthium është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve Gjinekologjike (të vezoreve, mitrës dhe qafës së mitrës).

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar kundër të gjithë faktorëve patogjenik.

- Trajton problemet e sistemit tretës si: vështirësitë e tretjes, anoreksinë, stimulon sekrecionet biliare, kapsllëkun, diarrenë, dhimbjet e barkut, vjelljet e pandërprera, si dhe pastron stomakun dhe zorrët nga mikrobet e dëmshme.

- Stimulon sistemin nervor, duke ndihmuar në qetësimin e ankthit, stresit, depresionit.

- Ndihmon në rregullimin e menstruacioneve të çrregullta, qetëson dhimbjet e ndryshme të mitrës.

- Ndihmon për kurimin e astmës dhe reumatizmës.

- Ndihmon për kurimin e Diabetit tip II, ul presionin e gjakut, ul yndyrat në gjak.

- Forcon muskujt e zemrës dhe qarkullimin e gjakut.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet dhe efektet anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Absinthium dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Absinthium është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Absinthium është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later