Sistemi imunitar dhe kanceri

 

Sistemi imunitar mbron trupin kundër sëmundjeve dhe infeksioneve të shkaktuara nga bakteret, viruset, kërpudhat ose parazitët. Ky është me të vërtetë një koleksion i reagimeve dhe përgjigjeve që trupi bën për të mbrojtur qelizat  nga dëmtimi i infeksionit. Pra, kjo  është quajtur nganjëherë përgjigje imune.
Sistemi imunitar është padyshim tejet i rëndësishëm për pacientët me kancer.

Kanceri mund të dobësojë sistemin imunitar duke u përhapur në palcën e kockave. Palca e eshtrave i bën qelizat e gjakut të ndihmojnë për të luftuar infeksionin. Dobësimi i sistemit imunitar ndodh më shpesh nga Leukemia ose Limfoma. Por kjo mund të ndodhë edhe me kanceret e tjera.

Kimioterapia, terapia biologjike dhe radioterapia mund të dobësojnë imunitetin duke shkaktuar një rënie të numrit të qelizave të bardha të gjakut të bëra në palcën e eshtrave. Doza e lartë e steroideve mund të dobësojë sistemin tuaj imunitar, ndërsa ju jeni duke i marrë ato.

Sistemi imunitar mund t’ju ndihmojë për të luftuar kancerin

Disa qeliza të sistemit imunitar mund ti njohin qelizat e kancerit si jonormale dhe i vrasin ato.
Kjo është quajtur edhe imunitet i lindur. Këto mekanizma imunitare janë gjithmonë të gatëshme dhe të përgatitura për të mbrojtur trupin nga infeksionet. Ato mund të veprojnë menjëherë (ose shumë shpejt).

Mbrojtja e sistemit imun vjen nga:

– Një barrierë e formuar në lëkurë rreth trupit.

– Veshja e brendshme e zorrëve dhe mushkërive, të cilat prodhojnë mukus  dhe kurth për  pushtuesit dhe bakteret.

– Qimet që lëvizin mukusin dhe bllokojnë bakteret jashtë mushkërive.

– Acidi i stomakut, i cili vret bakteret që janë gëlltitur.

– Bakteret e dobishme në zorrë, të cilat pengojnë zhvillimin dhe shtimin e baktereve të tjera të dëmshme.

– Trakti  urinar, i cili nxjerr bakteret dhe viruset nëpërmjet urinimit.

– Qelizat e bardha të gjakut quhen neutrofile, ato vrasin bakteret dhe organizma të tjera infektive.

Ka disa shkaktarë që këto mekanizma mbrojtëse mund të jenë të dëmtuara ose të kapërcehen nga viruset. Për shembull:

– Diçka mund të thyejë barrierën e lëkurës, si të paturit e një plage nga operacioni ose plage të shkaktuar nga rrethana të ndryshme.
– Kimioterapia mund të dëmtojë rëndë zorrët dhe funksionin e tyre – për shembull, diarrea e rëndë shkaktohet nga disa lloje të kimioterapis.
– Një kateter në fshikëzën tuaj mund të bëhet një rrugë për bakteret dhe të marrë brenda infeksion të fshikëzës.
– Radioterapia e mushkërive mund të dëmtojë qimet dhe qelizat e prodhimit mukozal, të cilat ndihmojnë për të hequr bakteret.
– Ilaçet Anti -acid për urthin mund të neutralizojë acidin në stomak që vret bakteret.
– Kimioterapia zvogëlon numrin e neutrofileve (Këto qeliza të bardha të gjakut janë shumë të rëndësishme për të luftuar infeksionin) në gjak (numërimi neutrophil) që do të thotë se është më e vështirë për ju për të luftuar infeksionin.

Sistemi imun i fituar

Përgjigjet imunitare jo-specifike, apo thënë ndryshe të lindura, sigurojnë mbrojtje të  menjëhershme dhe të përgjithshme ndaj patogjeneve, disa toksinave, dhe qelizave kanceroze.

Në organizmin tonë, sistemi imunitar vepron vazhdimisht duke pakësuar çdo lloj sulmi të jashtëm ose të brendshëm. Për ta ndihmuar në punën e tij mbrojtëse, ai duhet forcuar, duke pasur një edukatë të mirë të ushqyerjes dhe duke përdorur substanca që e ndihmojnë atë.

Ka disa mënyra se si mund ta forcojmë sistemin imunitar:

– Masazhimi i trupit me vajra esencial

– Banjot me avull

– Ushtrimet fizike

– Ushqime që ndihmojnë në forcimin e sistemit imun

– Frutat; boronicat, mënaferrat, luleshtrydhet, kumbullat të freskëta ose të thata, qershitë, rrushi, shega, avocado, bananja, hurmat arabe.
– Perimet; spinaqi, marule, brokoli, selino, preshi, qepët jeshile, lakra, etj.
– Leshterikët dhe algat e detit

– Farat; arrat, bajamet, farat e lirit, farat e kungullit, farat e chias.

– Uji; Pini sa më shumë ujë.

Ushqime që duhet të shmangni

– Ëmbëlsirat artificiale
– Mishin e kuq
– Ushqimet e konservuara
– Farat e rafinuara.
– Ushqimet e përpunuara
– Ushqimet e larta në kripë
– Ushqimet e skuqura

Stresi, sistemi imun dhe kanceri

Shumë njerëz me kancer duhet të forcojnë sistemet e tyre imunitare për të fituar kundër sëmundjes.  Reduktimi i stresit mund të ndihmojë për të forcuar sistemin imunitar. Kjo është të menduarit për disa terapi plotësuese, të tilla si: duke përdorur teknikat e relaksimit, meditimit, masazhimit, ushtrimeve, etj. mund të ndihmojnë në reduktimin e stresit.

Ka disa prova shkencore që stresi dobëson imunitetin tonë. Në qoftë se ballafaqohet stresi dhe kanceri, rezultatet janë kontradiktore. Reduktimi i stresit me cdo mënyrë është një ndihmë e madhe që ju mund t’i jepni sistemit imunitar.

Trajtimi natyral i sigurte dhe efektiv

Cancer

Unique Professional Natural Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!