Si formohet kanceri Metastatik? A mund ta parandalojmë?

 

Kanceri metastatik është një zhvillim në fazën e vonë të një procesi sëmundjeje që shpesh zhvillohet në heshtje për shumë vite. Kur një tumor zbulohet fillimisht, ai mund të jetë beninj. Benign do të thotë i butë, ose në rastin e kancerit, jo i dëmshëm. Pra, si formohet kanceri metastatik në trup dhe a ka gjëra që mund të bëjmë për ta parandaluar këtë?

Shumica e kancereve fillojnë në këtë mënyrë: si grumbuj qelizash që ndahen me shpejtësi dhe që nuk ndërhyjnë në asnjë proces të nevojshëm të trupit. Problemi fillon kur tumori bëhet pushtues dhe fillon të lëshojë qelizat kanceroze jo ngjitëse që përfundimisht udhëtojnë në të gjithë trupin.

Procesi i kancerit kur bëhet i decentralizuar dhe përhapet në të gjithë trupin quhet metastaza dhe shënon një pikë të rëndësishme në të cilën kanceri bëhet shumë më i dëmshëm për trupin. Ky artikull do të rishikojë procesin e kancerit metastatik dhe do të sigurojë pasqyrë për mënyrat natyrore për ta kontrolluar atë bazuar në përbërësit e veçantë të këtij procesi të theksuar këtu.

Çfarë çon në përhapjen e qelizave të kancerit?

Para se kanceri të jetë në gjendje të përhapet, ai duhet të nxisë ndryshime në mjedisin e tij rrethues që pengojnë mbrojtjen e trupit kundër tij. Dy ndryshimet kryesore që ndodhin para fillimit të metastazës janë sekretimi i enzimave shpërndarëse të indit lidhës dhe formimi i enëve të gjakut në tumor (angiogenesis). Ky kombinim i ngjarjeve prish indin lidhës që rrethon tumorin ndërsa siguron një rrugë fizike për përhapjen e qelizave metastatike të kancerit.

Qelizat që i përkasin indeve të caktuara mbahen në vend nga proteina ngjitëse të quajtura integrina. Jo vetëm që këto proteina mbajnë në vend qelizat, por ato gjithashtu rregullojnë përshkueshmërinë e një indi duke bllokuar hyrjen e baktereve, viruseve, madje dhe qelizave kancerogjene. Përtej funksionit të tyre strukturor, provat sugjerojnë që këto proteina luajnë një rol të madh në komunikimin qelizor dhe mund të ndikojnë në disa faktorë kryesorë të zhvillimit të kancerit.

Enzimat lidhëse të indit lidhës

Qelizat e kancerit, si qeliza lehtësisht adaptuese, kanë zhvilluar një mekanizëm kimik me të cilin mund të prishin funksionin e integrinave. Është zbuluar se qelizat e kancerit në të vërtetë lëshojnë një grup enzimash të quajtura metaloproteinaza (MMP) që kanë aftësinë të shpërndajnë proteina lidhëse siç janë integrinet dhe në këtë mënyrë degradojnë indet përreth.

Në mënyrë të veçantë, MMP-2 dhe MMP-9 kanë qenë fokusi kryesor i kërkimit në këtë fushë të interesit të procesit. Kanceret me nivele të larta të këtyre enzimave janë treguar shumë më malinje, domethënë metastaza ka të ngjarë të ndodhë dhe në një shkallë shumë më të lartë.

MMPs së pari u mendua të jenë vetëm përgjegjës për degradimin e qelizave që rrethojnë një tumor, por hulumtimet e mëtutjeshme zbuluan se këto enzima ndikojnë në të vërtetë disa faktorë në rrugët e komunikimit qelizor dhe madje luajnë një rol edhe në përgjigjet e inflamacionit gjithashtu.

Reduktimi i rënies së indeve lidhëse

Për shkak se këto enzima janë një faktor kryesor kontribues që kontribuojnë në metastazë, është e rëndësishme të zbatohen strategji për të rregulluar më mirë veprimtarinë e MMP. Përbërjet bimore që kanë treguar të jenë dobishme në këtë drejtim janë Aralycium dhe Desert Power. Gjithashtu, meqenëse komunikimi qelizor dhe inflamacioni janë çelës për kontrollin e kancerit në përgjithësi, zbatimi i këtyre strategjive siguron një përfitim të gjerë terapeutik.

Përveç frenimit të enzimave MMP të përmendura, një qasje tjetër më e fundit për të parandaluar metastazën përqendrohet në forcimin e indeve duke rritur kështu rezistencën e tyre ndaj degradimit. Përbërsit bimorë që janë të rëndësishëm për promovimin e integritetit të indeve në mes të niveleve të larta të MMP-2 dhe MMP-9 janë Harpagodix dhe Gilead Desert, që përmbajnë gjithashtu flavonoide dhe procyanidins.

Angiogenesis: Formimi i enëve të reja të gjakut

Para se qelizat kancerogjene nga një tumor mund të migrojnë në rrjedhën e gjakut dhe të përhapen në të gjithë trupin, ato së pari duhet të lënë hapësirat e tumorit. Ndërsa enzimat MMP degradojnë indin përreth dhe rrisin përshkueshmërinë e tij, tumori fillon të formojë enë unike të gjakut që shërbejnë për dy funksione kryesore.

Së pari, ato furnizojnë tumorin me gjak dhe lëndë ushqyese të nevojshme për të vazhduar rritjen. Së dyti, veprojnë si transport për qelizat kanceroze për të lënë tumorin. Enët e gjakut që rrethojnë një tumor janë unike sepse nuk kanë integritet strukturor në një shkallë që i bën ato jashtëzakonisht të përshkueshme. Kjo lehtëson që qelizat e kancerit të largohen nga tumori dhe të krijojnë një rritje metastatike të kancerit.

Faktorët e përfshirë në Angiogenesis

Integriteti strukturor që mungon në këto enë të reja të gjakut mund të jetë për shkak të rregullimit të enzimave MMP që janë gjithashtu përgjegjëse për degradimin e indeve përreth. Kjo e bën rëndësinë e zbatimit të strategjive tona për të kontrolluar shprehjen e MMP-së edhe më bindëse.

Faktorë të rëndësishëm kontribues në drejtim të angiogenezës përfshijnë inflamacionin kronik, hipoksinë (oksigjen të ulët) dhe stresin oksidues. Duke kontrolluar këta faktorë (të menaxhuar me lehtësi përmes Pro-Immune Herbs) angiogjeneza mund të parandalohet, kontrollohet ose mund të kthehet mbrapsht. Kontrolli i këtyre faktorëve do të ulë në mënyrë efektive agresivitetin e kancerit.

Minimizimi i inflamacionit

Inflamacioni sistemik ka një lidhje të lartë të drejtpërdrejtë me shkallën e metastazës. Shënuesit biologjikë, ciklooksigjenaza dhe lipoksigjenaza (COX dhe LOX), maten posaçërisht për të treguar këtë. COX dhe LOX janë dy enzima në trupin e përfshirë në një rrugë kimike inflamatore të quajtur shteg eikosanoid.

Studimet kanë treguar se ulja e niveleve të enzimave COX dhe LOX përmes protokolleve anti-inflamatore mund të ketë një ndikim të rëndësishëm pozitiv në kushtet e kancerit. Apigenina dhe kaempferoli i flavonoideve kanë aftësinë të frenojnë të dyja enzimat. Për më tepër, Pro-Immune Herbs dhe Aralycium kanë demonstruar aftësinë për të penguar disa rrugë inflamatore, përfshirë prodhimin e enzimave COX dhe LOX.

Aktivizimi i Rrugës NRF2

Për shkak se rritja metastatike e kancerit ndikohet kryesisht nga inflamacioni dhe oksidimi i mjedisit të tij, një nga strategjitë më të fuqishme për të kontrolluar metastazën mund të jetë rregullimi i rrugës sinjalizuese të NRF2. Duke vepruar kështu, jo vetëm që rritim mbrojtjen antioksiduese dhe ulim inflamacionin, por gjithashtu kemi përfitimin shtesë të përmirësimit të detoksifikimit sistemik, duke rezultuar në sasi më të ulët të radikalëve të lirë për shkak të grumbullimit të toksinave.

Pesë përbërës natyrorë që janë hulumtuar dhe mbrojtur për aftësinë e tyre të dukshme për të mbështetur rrugën e sinjalizimit të NRF2 dhe jo vetëm, janë: Harpagodix, Aralycium, Pro-Immune Herbs, Gilead Desert Herbs dhe Desert Power, të detajuara më poshtë.

Zbulimi i hershëm në mënyrë të sigurtë dhe të padëmshme

Një tjetër gjë që duhet marrë parasysh kur dyshohet për kancer, është zbulimi herët i tij. Për këtë arsye, shumë njerëz i nënshtrohen procedurave diagnostike çdo vit që ekspozojnë trupat e tyre në rrezatim të dëmshëm që mund të grumbullohet me kalimin e kohës dhe në të vërtetë përfundojnë duke promovuar rritjen e kancerit.

Kjo është arsyeja pse ne rekomandojmë një procedurë jashtëzakonisht të sigurt, të zbulimit të kancerit të quajtur Termografi. Kjo teknikë e shqyrtimit mund të vlerësojë të gjithë trupin menjëherë, për shenja të inflamacionit dhe është një metodë shumë efektive për zbulimin e kancerit. Kjo metodë nuk e ekspozon trupin ndaj rrezatimeve të dëmshme dhe mund të zbulojë me saktësi zhvillimin e kancerit disa vite para se të munden metodat tradicionale ta zbulojnë atë. Si masë parandaluese rekomandojmë që çdo vit të bëhet kjo lloj procedure (Termografi – Thermography).

Cancer

Trajtimi Natyral i Avancuar për Pacientët e Kancerit - Kura Bimore Profesionale


Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, pacientë në faza të avancuara të kancerit dhe pacientë që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative. Në fakt, shumë pacientë mësojnë për ne pasi trajtimet e tjera, si konvencionale, ashtu edhe ato alternative, kanë dështuar.

Pyetja është: "Si e realizojmë ne atë që shumë spitale moderne apo qendra të tjera shëndetësore nuk kanë mundur ta realizojnë?"

Përgjigja është e thjeshtë: “Me anë të formulave unike të bimëve shkretinore të studiuara nga teknologjia më e fundit dhe programeve ushqimore të avancuara dhe shumë të thjeshta për t’u zbatuar nga të gjithë.”

Qëllimi ynë është që të sjellim trajtime të kancerit të një niveli të avancuar, të prodhuara nga bimët më të forta shkretinore, për të ndihmuar pacientët tanë të arrijnë shanset më të mëdha të suksesit.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Dështimi i trajtimeve konvencionale apo alternative

Shumë pacientë me kancer vendosin të presin derisa sëmundja e tyre të ketë përparuar për shkak të trajtimeve të gabuara, konvencionale (si: Kimioterapia, GTFC-Kimioterapia me fraksion të synuar gjenetikisht, radioterapia, kirurgjia) apo alternative dhe popullore (si: vajguri, helm akrepi, vaj kanabisi, vitaminat, dieta ushqimore të caktuara, etj.), deri në një gjendje pothuajse të pakontrollueshme para se të shikojnë një mundësi të përparuar të trajtimit natyral real. Ndërsa ne jemi akoma në gjendje t'i ndihmojmë këta pacientë, trajtimi bëhet më kompleks dhe kërkon kohë sepse kemi të bëjmë me sëmundje të fazës së vonë, si dhe duhet të rindërtojmë sistemin imunitar të pacientit, të dëmtuar nga përpjekjet e mëparshme të dështuara të trajtimit të kancerit.

Kujdesi familjar në shtëpi

Më e mira që mund të bëni për veten apo të dashurin tuaj të prekur nga kanceri është që ta mbani në shtëpi dhe të kujdeseni për të, në ngrohtësinë familjare, mes njerëzve të dashur dhe jo nëpër spitale, sepse askush nuk mund të kujdeset për ju si njerëzit e dashur të shtëpisë.
Prandaj, trajtimi ynë natyral dhe kura jonë bimore unike mund të arrijë në çdo shtëpi dhe të merret lehtësisht nga çdo pacient, kudo në botë, pa qenë nevojë të ndërmerren udhëtime të lodhshme e të shtrenjta, dhe pa qenë i detyruar të përballojë stresin e spitaleve që i dobëson imunitetin dhe i rrëzon moralin, përkrah shumë të tjerave.

Kura Bimore Profesionale

Trajtimi që ne i mundësojmë pacientëve të kancerit është një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm dhe pasion në 5 ilaçe bimore unike, janë përbërësit e kurës tonë profesionale kundër llojeve të ndryshme të kancerit, por që përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient në bazë të gjendjes aktuale dhe fazës së trajtimit.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë fazat e avancuara dhe përhapjen me metastaza, dhe pavarësisht llojeve të trajtimeve që mund të kenë marrë apo të jenë duke marrë pacientët, konvencional apo alternativ; që të gjithë përfitojnë nga ky trajtim, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Bimët e egra medicinale shkretinore të përdorura në këto ilaçe bimore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene burimore dhe metastazike.

Fazat e Trajtimit

Për faktin se çdo pacient është unik në krijim dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur!