Si formohet kanceri Metastatik? A mund ta parandalojmë?

 

Kanceri metastatik është një zhvillim në fazën e vonë të një procesi sëmundjeje që shpesh zhvillohet në heshtje për shumë vite. Kur një tumor zbulohet fillimisht, ai mund të jetë beninj. Benign do të thotë i butë, ose në rastin e kancerit, jo i dëmshëm. Pra, si formohet kanceri metastatik në trup dhe a ka gjëra që mund të bëjmë për ta parandaluar këtë?

Shumica e kancereve fillojnë në këtë mënyrë: si grumbuj qelizash që ndahen me shpejtësi dhe që nuk ndërhyjnë në asnjë proces të nevojshëm të trupit. Problemi fillon kur tumori bëhet pushtues dhe fillon të lëshojë qelizat kanceroze jo ngjitëse që përfundimisht udhëtojnë në të gjithë trupin.

Procesi i kancerit kur bëhet i decentralizuar dhe përhapet në të gjithë trupin quhet metastaza dhe shënon një pikë të rëndësishme në të cilën kanceri bëhet shumë më i dëmshëm për trupin. Ky artikull do të rishikojë procesin e kancerit metastatik dhe do të sigurojë pasqyrë për mënyrat natyrore për ta kontrolluar atë bazuar në përbërësit e veçantë të këtij procesi të theksuar këtu.

Çfarë çon në përhapjen e qelizave të kancerit?

Para se kanceri të jetë në gjendje të përhapet, ai duhet të nxisë ndryshime në mjedisin e tij rrethues që pengojnë mbrojtjen e trupit kundër tij. Dy ndryshimet kryesore që ndodhin para fillimit të metastazës janë sekretimi i enzimave shpërndarëse të indit lidhës dhe formimi i enëve të gjakut në tumor (angiogenesis). Ky kombinim i ngjarjeve prish indin lidhës që rrethon tumorin ndërsa siguron një rrugë fizike për përhapjen e qelizave metastatike të kancerit.

Qelizat që i përkasin indeve të caktuara mbahen në vend nga proteina ngjitëse të quajtura integrina. Jo vetëm që këto proteina mbajnë në vend qelizat, por ato gjithashtu rregullojnë përshkueshmërinë e një indi duke bllokuar hyrjen e baktereve, viruseve, madje dhe qelizave kancerogjene. Përtej funksionit të tyre strukturor, provat sugjerojnë që këto proteina luajnë një rol të madh në komunikimin qelizor dhe mund të ndikojnë në disa faktorë kryesorë të zhvillimit të kancerit.

Enzimat lidhëse të indit lidhës

Qelizat e kancerit, si qeliza lehtësisht adaptuese, kanë zhvilluar një mekanizëm kimik me të cilin mund të prishin funksionin e integrinave. Është zbuluar se qelizat e kancerit në të vërtetë lëshojnë një grup enzimash të quajtura metaloproteinaza (MMP) që kanë aftësinë të shpërndajnë proteina lidhëse siç janë integrinet dhe në këtë mënyrë degradojnë indet përreth.

Në mënyrë të veçantë, MMP-2 dhe MMP-9 kanë qenë fokusi kryesor i kërkimit në këtë fushë të interesit të procesit. Kanceret me nivele të larta të këtyre enzimave janë treguar shumë më malinje, domethënë metastaza ka të ngjarë të ndodhë dhe në një shkallë shumë më të lartë.

MMPs së pari u mendua të jenë vetëm përgjegjës për degradimin e qelizave që rrethojnë një tumor, por hulumtimet e mëtutjeshme zbuluan se këto enzima ndikojnë në të vërtetë disa faktorë në rrugët e komunikimit qelizor dhe madje luajnë një rol edhe në përgjigjet e inflamacionit gjithashtu.

Reduktimi i rënies së indeve lidhëse

Për shkak se këto enzima janë një faktor kryesor kontribues që kontribuojnë në metastazë, është e rëndësishme të zbatohen strategji për të rregulluar më mirë veprimtarinë e MMP. Përbërjet bimore që kanë treguar të jenë dobishme në këtë drejtim janë Aralycium dhe Canterin. Gjithashtu, meqenëse komunikimi qelizor dhe inflamacioni janë çelës për kontrollin e kancerit në përgjithësi, zbatimi i këtyre strategjive siguron një përfitim të gjerë terapeutik.

Përveç frenimit të enzimave MMP të përmendura, një qasje tjetër më e fundit për të parandaluar metastazën përqendrohet në forcimin e indeve duke rritur kështu rezistencën e tyre ndaj degradimit. Përbërsit bimorë që janë të rëndësishëm për promovimin e integritetit të indeve në mes të niveleve të larta të MMP-2 dhe MMP-9 janë Harpagodix dhe Gilead Desert, që përmbajnë gjithashtu flavonoide dhe procyanidins.

Angiogenesis: Formimi i enëve të reja të gjakut

Para se qelizat kancerogjene nga një tumor mund të migrojnë në rrjedhën e gjakut dhe të përhapen në të gjithë trupin, ato së pari duhet të lënë hapësirat e tumorit. Ndërsa enzimat MMP degradojnë indin përreth dhe rrisin përshkueshmërinë e tij, tumori fillon të formojë enë unike të gjakut që shërbejnë për dy funksione kryesore.

Së pari, ato furnizojnë tumorin me gjak dhe lëndë ushqyese të nevojshme për të vazhduar rritjen. Së dyti, veprojnë si transport për qelizat kanceroze për të lënë tumorin. Enët e gjakut që rrethojnë një tumor janë unike sepse nuk kanë integritet strukturor në një shkallë që i bën ato jashtëzakonisht të përshkueshme. Kjo lehtëson që qelizat e kancerit të largohen nga tumori dhe të krijojnë një rritje metastatike të kancerit.

Faktorët e përfshirë në Angiogenesis

Integriteti strukturor që mungon në këto enë të reja të gjakut mund të jetë për shkak të rregullimit të enzimave MMP që janë gjithashtu përgjegjëse për degradimin e indeve përreth. Kjo e bën rëndësinë e zbatimit të strategjive tona për të kontrolluar shprehjen e MMP-së edhe më bindëse.

Faktorë të rëndësishëm kontribues në drejtim të angiogenezës përfshijnë inflamacionin kronik, hipoksinë (oksigjen të ulët) dhe stresin oksidues. Duke kontrolluar këta faktorë (të menaxhuar me lehtësi përmes Pro-Immune Herbs) angiogjeneza mund të parandalohet, kontrollohet ose mund të kthehet mbrapsht. Kontrolli i këtyre faktorëve do të ulë në mënyrë efektive agresivitetin e kancerit.

Minimizimi i inflamacionit

Inflamacioni sistemik ka një lidhje të lartë të drejtpërdrejtë me shkallën e metastazës. Shënuesit biologjikë, ciklooksigjenaza dhe lipoksigjenaza (COX dhe LOX), maten posaçërisht për të treguar këtë. COX dhe LOX janë dy enzima në trupin e përfshirë në një rrugë kimike inflamatore të quajtur shteg eikosanoid.

Studimet kanë treguar se ulja e niveleve të enzimave COX dhe LOX përmes protokolleve anti-inflamatore mund të ketë një ndikim të rëndësishëm pozitiv në kushtet e kancerit. Apigenina dhe kaempferoli i flavonoideve kanë aftësinë të frenojnë të dyja enzimat. Për më tepër, Pro-Immune Herbs dhe Aralycium kanë demonstruar aftësinë për të penguar disa rrugë inflamatore, përfshirë prodhimin e enzimave COX dhe LOX.

Aktivizimi i Rrugës NRF2

Për shkak se rritja metastatike e kancerit ndikohet kryesisht nga inflamacioni dhe oksidimi i mjedisit të tij, një nga strategjitë më të fuqishme për të kontrolluar metastazën mund të jetë rregullimi i rrugës sinjalizuese të NRF2. Duke vepruar kështu, jo vetëm që rritim mbrojtjen antioksiduese dhe ulim inflamacionin, por gjithashtu kemi përfitimin shtesë të përmirësimit të detoksifikimit sistemik, duke rezultuar në sasi më të ulët të radikalëve të lirë për shkak të grumbullimit të toksinave.

Pesë përbërës natyrorë që janë hulumtuar dhe mbrojtur për aftësinë e tyre të dukshme për të mbështetur rrugën e sinjalizimit të NRF2 dhe jo vetëm, janë: Harpagodix, Aralycium, Pro-Immune Herbs, Gilead Desert Herbs dhe Canterin, të detajuara më poshtë.

Zbulimi i hershëm në mënyrë të sigurtë dhe të padëmshme

Një tjetër gjë që duhet marrë parasysh kur dyshohet për kancer, është zbulimi herët i tij. Për këtë arsye, shumë njerëz i nënshtrohen procedurave diagnostike çdo vit që ekspozojnë trupat e tyre në rrezatim të dëmshëm që mund të grumbullohet me kalimin e kohës dhe në të vërtetë përfundojnë duke promovuar rritjen e kancerit.

Kjo është arsyeja pse ne rekomandojmë një procedurë jashtëzakonisht të sigurt, të zbulimit të kancerit të quajtur Termografi. Kjo teknikë e shqyrtimit mund të vlerësojë të gjithë trupin menjëherë, për shenja të inflamacionit dhe është një metodë shumë efektive për zbulimin e kancerit. Kjo metodë nuk e ekspozon trupin ndaj rrezatimeve të dëmshme dhe mund të zbulojë me saktësi zhvillimin e kancerit disa vite para se të munden metodat tradicionale ta zbulojnë atë. Si masë parandaluese rekomandojmë që çdo vit të bëhet kjo lloj procedure (Termografi – Thermography).

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!