Shkencëtarët mësojnë se çfarë i ushqen ‘vrasësit natyralë’ NK të sistemit imunitar që luftojnë Kancerin

 

Qelizat vrasëse natyrore (NK) janë aleatët tanë kur bëhet fjalë për të luftuar infeksionet dhe kancerin. Nëse qelizat T janë si një ekip mjekësh specialistë në një dhomë urgjence, qelizat NK janë ndihmësmjekët: Ato arrijnë të parët në vendin e ngjarjes dhe kryejnë kontrollin e dëmtimit derisa të vijnë përforcimet.

Pjesë e sistemit tonë të lindur imunitar, i cili dërgon këto përgjigje të para, qelizat NK janë primare që nga lindja për të njohur dhe për t’iu përgjigjur rrezikut. Të mësosh se çfarë i nxit qelizat NK është një fushë aktive e kërkimit në imunologji, me implikime të rëndësishme klinike.

Tani ka shumë interes në qelizat NK si një objektiv i mundshëm i imunoterapisë. Sa më shumë që të mund të kuptojmë se çfarë i shtyn këto qeliza, aq më mirë mund t’i programojmë ato për të luftuar sëmundjen.

E para në radhë

Puna e mëparshme nga studiuesit ka treguar se qelizat T mbështeten në glikolizë aerobe për të kryer funksionet e tyre mbrojtëse. Por nëse qelizat NK varen nga kjo formë e metabolizmit për të fuqizuar aktivitetet e tyre nuk dihej.

Studimet në qelizat NK mund të përcaktojnë se çfarë lloji të metabolizmit përdorin këto qeliza dhe ta krahasojnë atë me qelizat T në një mjedis natyror. Kërkuesit zbuluan se qelizat NK rritin glikolizën aerobike rreth pesë ditë para se qelizat T të përgjigjen me rritjen e tyre glikolitike.

Kjo përshtatet me idenë se qelizat NK janë qeliza të lindura imune që janë me të vërtetë kritike për të ngritur një përgjigje të shpejtë.

Gjetjet janë të rëndësishme për përpjekjet e vazhdueshme për të përdorur qelizat NK si imunoterapi te njerëzit me kancer dhe gjendje të tjera. Në veçanti, ato kanë implikime për përdorimin e qelizave NK si një formë e terapisë qelizore.

Pritja për studiuesit që hartojnë provat klinike është kjo: Ata duhet të gjejnë një ekuilibër midis inkurajimit të qelizave NK për të shumëzuar dhe ruajtur qëndrueshmërinë e tyre. Këto qeliza NK janë ndihmësmjekët e sistemit tonë imunitar, prandaj është e rëndësishme t’i mbani ato të shpejta dhe të përgjegjshme.

Pro-Immune Herbs, një nga përbërësit e kurës sonë bimore për lloje të ndryshme të kancerit, është mbështetësi më i mirë kur bëhet fjalë për  luftimin e infeksioneve dhe Kancerin, dhe është aleati më i mirë i mbështetjes së qelizave T dhe qelizave vrasëse natyrale NK.

Desert Herbs Cures for Various Tumors


Desert herbs formulas to fight against various types of cancer, including: Thyroid, Throat, Esophageal, Skin, Bone, Heart, Eye, Oral, Kaposi Sarcoma, Thymus gland cancers (Thymoma and Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, as well as other rare and difficult types of cancer.


Kura me Bimë të Shkretëtirës për Tumore të ndryshme


Formula unike të bimëve shkretinore për luftimin e llojeve të ndryshme të kancerit, duke perfshirë: Kancerin Tiroid, të Fytit, Ezofageal, të Lëkurës, të Kockave, Zemrës, Syve, Gojës, Kaposi Sarcoma, kanceret e gjëndrës së timusit (Thymoma dhe Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, kanceret e Fëmijërisë, si dhe lloje të tjera të rralla dhe të vështira të kancerit.