Pikëpyetje mbi saktësinë e MRI në diagnostikimin e sklerozës së shumëfishtë (MS)

 

Saktësia e imazhit të rezonancës magnetike (MRI) nuk është e mjaftueshme për të vendosur ose përjashtuar një diagnozë të MS – sklerozes se shumefishte me një shkallë të lartë sigurie, pohon një studim i botuar nga BMJ.

MRI është miratuar në Angli dhe Uells nga Instituti Kombëtar për Shëndetësinë dhe Përsosmërinë Klinike (NICE) si pjesë e kritereve të rekomanduara për diagnostikimin e sklerozës së shumëfishtë. Megjithëse është vlerësuar saktësia e tij, provat nuk janë vlerësuar më parë në mënyrë sistematike.

Hulumtuesit analizuan 29 studime për të vlerësuar saktësinë e kritereve të imazhit të rezonancës magnetike për diagnozën e hershme të sklerozës së shumëfishtë në pacientët me sëmundje të dyshuar. Secili studim krahasoi kriteret e MRI me një standard referimi për diagnozën e sklerozës së shumëfishtë. Kohëzgjatja mesatare e ndjekjes filloi nga shtatë muaj deri në 14 vjet.

Dobësi të konsiderueshme ekzistonin në studimet e përfshira në rishikim, dhe studime me metoda të gabuara mbivlerësuan saktësinë diagnostike të MRI.

Vetëm dy studime i ndoqën pacientët për më shumë se 10 vjet dhe këto sugjeruan se roli i imazhit të rezonancës magnetike qoftë në vendosjen apo përjashtimin e sklerozës së shumëfishtë është i kufizuar. Pacientët me një sulm të parë që sugjerojnë MS kanë rreth 60% probabilitetin e zhvillimit të MS, kjo rritet në 75 deri 84% në ata me një MRI scan pozitive dhe ulet në mes 43 dhe 57% në ata me një skanim negativ mbi 10 -14 vjet.

Rezultatet sugjerojnë se përdorimi i imazhit të rezonancës magnetike për të konfirmuar sklerozën e shumëfishtë në bazë të një sulmi të vetëm të mosfunksionimit neurologjik mund të çojë në mbindërtim dhe mbi-trajtim.

“Ka një rrezik të vërtetë për t’u dhënë pacientëve një diagnozë serioze e cila do të ndikojë në jetën e tyre, kurse më pas të dalë që të ketë qenë e gabuar”, thotë Penny Ëhiting.

Dr. Jonathan Sterne shton: “Neurologët duhet të diskutojnë pasojat e mundshme të rezultateve të MRI  positiv të rremë apo negativ të rremë me pacientët e tyre”.


Autoimmune Diseases


Here you will find herbal remedies to naturally treat Autoimmune Diseases and their symptoms, including: Multiple Sclerosis (MS), Rheumatoid Arthritis, Hashimoto's Thyroiditis, Lupus, Autoimmune Hepatitis, Type 1 Diabetes, Autoimmune Hemolytic Anemia, Epilepsy, Sjogren's Syndrome, Scleroderma, Urticaria/Hives, etc.

Sëmundjet Autoimune

Këtu do të gjeni kura me bimë shkretinore për të trajtuar në mënyrë natyrale Sëmundjet Autoimune dhe simptomat e tyre, duke përfshirë: Multiple Sclerosis (MS), Artriti Reumatoid, Tiroiditi Hashimoto, Lupus, Hepatiti Autoimun, Diabeti Tip 1, Anemia Hemolitike Autoimune, Epilepsia, Sindromi Sjogren, Skleroderma, Urtikaria/Hives, etj.