Postimet e Fundit

Më të lexuarat sot

Canterin

//Canterin

Canterin

Canterin for Cancer Patients (500 mg – 90 Capsules; 30 days treatment)

CANTERIN, KAPSULA BIMORE PER PACIENTET ME KANCER 

SKU: CA01091 Category:

Description

Canterin for Cancer Patients (500 mg – 90 Capsules; 30 days treatment)

 

Përdorimet Mjekësore

– Produkti “Canterin” është një produkt bimor unik në luftimin e kancerit, në të gjitha fazat e sëmundjes.

– Produkti përmban përbërës bimor bazë, që përfshihen në luftimin e të gjitha llojeve të kancerit, si dhe përbërës të posaçëm për luftimin e llojeve të caktuara të kancerit dhe në varësi të gjendjes klinike të pacientit.

– Produkti është krejtësisht bimor, i prodhuar nga ekstrakte të bimëve të studiuara shkencërisht, me origjinë kryesisht shkretinore, që kanë vërtetuar sukses dhe i japin shpresë pacientëve të prekur nga kjo sëmundje kërcënuese.

– Canterin është i sigurtë për t’u përdorur, nuk ka asnjë lloj efekti anësor të dëmshëm, dhe mund të merret përkrah kimioterapive pa asnjë lloj komplikacioni.

– Canterin vepron në luftimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore në brendësi të tyre në mënyrë natyrale dhe pa dëmtuar qelizat e mira, por duke i forcuar dhe shtuar qelizat T, në mënyrë që vetë trupi të përfshihet tërësisht në luftimin e sëmundjes dhe nxjerrjen e saj jashtë tij.

– Canterin ndihmon në reduktimin e dëmeve të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Nga efektet e tjera pozitive të Canterin:

– Stabilizon presionin e gjakut, ul yndyrat e dëmshme në gjak, forcon muskujt e zemrës.

– Stimulon sistemin nervor qendror dhe atë imunitar.

– Kuron problemet e sistemit tretës si: vështirësitë e tretjes, anoreksinë, kapsllëkun, diarrenë, dhimbjet e barkut, vjelljet e pandërprera dhe pastron stomakun dhe zorrët nga mikrobet e dëmshme.

Shënim!

– Canterin eshte produkt krejtesisht bimor, qe perbehet nga ekstrakte te bimeve te egra te natyres se paprekur nga njeriu.

– Canterin vepron me efikasitet të plotë përkrah produkteve të tjerë të kurës së plotë të kancerit që i gjeni në këtë faqe.

– Nuk permban lende kimike te demshme, ruajtes apo shtesa kimike, por vetem lende bimore 100%.

– Canterin mund të merret nga të gjithë pacientet pa perjashtim, eshte krejtesisht i sigurte dhe mund të merret edhe përkrah kimioterapisë apo radioterapisë.

– Canterin vepron në mënyrë natyrale efektive gjatë gjithë kohës së trajtimit që zgjat mesatarisht 6-12 muaj deri në arritjen e shërimit, me vullnetin e Zotit Fuqiplotë.


Perdorimi: 3 here ne dite nga 1 kapsule para ngrenies; e shoqeron me gjysme gote uje te embeltuar me mjalt blete.Medical uses

– The product “Canterin” is a unique herbal product in combating cancer at all stages of the disease.

– The product contains basic herbal ingredients that are involved in combating all types of cancer, as well as special ingredients for combating certain types of cancer, depending on the clinical condition of the patient.

– The product is entirely herbal, made from herbals extract studied scientifically, of mostly desert origin, which have proven to be successful and give hope to patients affected by this threatening disease.

– Canterin is safe to use, does not have any harmful side effects, and can be taken alongside chemotherapy without any complications.

– Canterin acts to combat and eliminate cancer cells naturally and without harming good cells but strengthening and augmenting T cells so that the body itself is fully involved in combating the disease and move it out the organism.

– Canterin helps reduce chemotherapy and radiotherapy damages.

Other positive effects of Canterin

– Stabilizes blood pressure, lowers fat in the blood, strengthens the muscles of the heart.

– Stimulates the central nervous system and the immune system.

– Treats the problems of the digestive system such as: difficulty digesting, anorexia, constipation, diarrhea, abdominal pain, unchecked vomiting and cleanses the stomach and intestines from harmful microbes.

Note!

– Canterin is a completely herbal product, consisting of extracts of wild herbs of nature untouched by humans.

– Canterin works with full effectiveness along with other full-time cancer cure products found on this category.

– Does not contain harmful chemical substances, preservatives or chemical additives.

– Canterin can be taken by all patients without exception, it is completely safe and can be taken with chemotherapy or radiotherapy.

– Canterin acts naturally effective throughout the treatment time, which lasts on average 6-12 months until healing, with the will of the Almighty God.


Usage: 3 times daily by 1 capsule before meals; accompanies with a cup of water sweetened with honey.


Active Constituents: SesquiterPene lacton, Curcuminoides; Artemisinin, arteether, artemether, artemotil, artenimol, artesunate, dihydroartemisinin deoxyartemisinin, artemisinic acid, arteannuin-B, stigmasterol, friedelin, friedelan-3 beta-ol, artemetin, quercetagetin 6,7,3′,4′ – tetramethyl ether; Beta-Bourbonene, Sescutrbin lacton, Palartemezinin, Vitamin A, Glukosidase-absinthe, Santonin, Alokton, poline, Tribeirtin, carotenoids; Fibres, Iron, calcium, fosfor, iodine, potacium, chlorine, magnesium, zink, sulfur; D-galactose,D-glucuronic acid, L-arabinose; Carbohydrates 67.8% per 100 gms, moisture 16.0%, protein 4.0%, fat 1.1%, minerals 7.0% and fiber 4.1%; Substantial calcium besides phosphorus, iron, carotene, riboflavin and niacin. Its calorific value is 297, contains 40-64% resinous material composed of ferulic acid, umbel-liferone, asaresinotannols, farnesiferols A, B, and C, etc.; about 25% gum composed of glucose, galactose, l-arabinose, rhamnose, and glucuronic acid and volatile oil (3-17%), notably 2-butyl propenyl disulfide (E- and Z-isomers), with monoterpenes (α- and β-pinene, etc.), free ferulic acid, valeric acid, and traces of vanillin (LAF). The disagreeable odor of the oil is reported to be due mainly to the disulphide C11H20S2, etc.

Additional information

Weight0.2 kg
error: Alert: Content is protected !!