Bimët e Shkretëtirës për Çrregullimin e Spektrit të Autizmit (ASD) dhe çrregullimet Neuro-Zhvillimore


Gjatë viteve, kërkimet shkencore kanë vërtetuar përfitimet kurative të ilaçeve psikofarmakoterapeutike me bazë bimore për të përmirësuar çrregullimet psikiatrike. Përdorimi i procedurave përkatëse për të izoluar dhe pastruar komponimet specifike nga bimët shkretinore që janë përdorur për të trajtuar çrregullimet e spektrit të autizmit (ASD) dhe karakteristikat e tij klinike kanë vërtetuar se kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe shërimin e pacientëve të vegjël e të rritur. Gjithashtu, trajtimet bimore përmirësojnë simptomat thelbësore të autizmit pa shkaktuar efekte anësore. Kjo alternativë e barnave me bazë bimore është më e sigurt, duke pasur parasysh se shumë çrregullime psikiatrike dhe patologji neurodegjenerative shpesh nuk u përgjigjen medikamenteve të përshkruara aktualisht ose kanë efekte anësore të konsiderueshme dhe afatgjata.

Për përkrahjen e shëndetit të pacientëve të vegjël dhe për të ardhmen e tyre, dhe për përkrahjen e prindërve të shqetësuar për të ardhmen e fëmijës së tyre, ekipi i Kërkimit dhe Zhvillimit të Wild Arabic Herbs (WAHRD) ka identifikuar bimët e egra shkretinore më efikase, të kombinuara në lloj dhe sasi ekzakte, për të zhvilluar ilaçet bimore më efektive për çrregullimin e Spektrit të Autizmit dhe çrregullimet Neuro-Zhvillimore te fëmijët dhe të rriturit, duke përfshirë: Çrregullimin e deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit – ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësia në të Mësuar, Paaftësia Intelektuale, Çrregullimet e Sjelljes, etj.

Kohëzgjatja e trajtimit që i nevojitet fëmijës suaj për çrregullimin e spektrit të autizmit varet nga nevojat e tij individuale. Për shkak se ASD është një çrregullim i spektrit (që do të thotë se disa fëmijë kanë simptoma të lehta dhe të tjerët kanë simptoma të rënda) dhe çdo fëmijë që e ka atë është unik, ekziston një dallim i madh në kohëzgjatjen e trajtimit që i nevojitet secilit.

Title