Me fillimin e shkollës dhe për hir të sigurisë fizike dhe psikologjike të fëmijëve gjatë kësaj periudhe, këtu janë disa këshilla që duhen ndjekur

 

 1. Krijoni një atmosferë pozitive për fëmijën ndërsa përgatitet të shkojë në shkollë.
 2. Duhet të mbështeten dëshirat e tij për të fituar përvoja të reja.
 3. Gjithmonë, duhet ta pyesni fëmijën për ndjenjat e tij ndaj shkollës.
 4. Duhet të kujdeseni për shëndetin mendor të fëmijës, nëse ka ngacmime dhe tallje nga të tjerët.
 5. Duhet të jeni të vetëdijshëm që niveli i inteligjencës së fëmijës nuk ka lidhje me shkallën e urrejtjes ose dashurisë për shkollën.
 6. Duhet të dëgjoni problemet e fëmijës në shkollë, qoftë i vogël apo edhe i frymëzuar nga imagjinata e tij.
 7. Duhet të flisni me fëmijën tuaj për mënyrën sesi ai duhet ta shohë shkollën.
 8. Duhet të zëvendësoni mendimet negative të fëmijës suaj me ato positive.
 9. Mundohuni të kaloni më shumë kohë me fëmijët kur ata kthehen nga shkolla.
 10. Duhet të flisni me fëmijët tuaj për marrëdhëniet midis suksesit dhe realizimit të ëndrrës së tyre në të ardhmen në një mënyrë të thjeshtë.
 11. Duhet t’u shpjegoni mësuesve në shkollë çelësat e personalitetit të fëmijës suaj dhe si mund ta dojë shkollën.
 12. Fëmija juaj duhet të ketë program për shëtitje dhe zbavitje për t’u çliruar nga stresi dhe paniku që mund të ketë.
 13. Duhet të ndiqni zhvillimin e shkollës në mënyrë periodike me mësuesit për t’i dhënë fëmijës ndihmën e duhur.
 14. Vëmendje duhet t’i kushtohet ekzaminimit të shikimit dhe dëgjimit të fëmijës për të siguruar aftësinë e tij për të komunikuar mirë.
 15. Duhet t’i kushtojë vëmendje shëndetit të gojës dhe dhëmbëve.
 16. Duhet të jeni të vetëdijshëm për problemet shëndetësore akute dhe kronike për t’u marrë me to si duhet.
 17. Duhet të identifikohen temperamenti, talenti, aftësitë, prirjet dhe çelësi i personalitetit të fëmijës.
 18. Duhet të vlerësohet shkalla e stabilitetit psikologjik të fëmijës dhe mënyra e bashkëveprimit me ata rreth tij.
 19. Duhet pasur parasysh nëse ai ka ndonjë problem sjelljeje ose sëmundje mendore për t’i trajtuar ato.
 20. Fokusi mendor i fëmijës dhe të kuptuarit e informacionit duhet të vlerësohen.
 21. Duhet të dini nëse fëmija ka impulsivitet, pamaturi dhe mungesë të vlerësimit të rrezikut që ta drejtoni atë siç duhet.
 22. Duhet të dini nëse fëmija juaj është në gjendje të bëjë shokë.
 23. Duhet të zhvillojë aftësi të komunikimit social, bashkëveprim dhe aftësi dialogu.
 24. Duhet ta mësoni atë se si të zgjidhë siç duhet problemet me të cilat përballet.
 25. Duhet të dini nëse fëmija juaj është i izoluar apo i introvertuar brenda ose jashtë shkollës.
 26. Duhet të merreni me të me metodat e shpërblimit dhe të ndëshkimit (duke e ndaluar nga gjërat që i pëlqejnë) dhe të modifikoni sjelljen e përshtatshme për moshën e tij.
 27. Duhet ushqyer me ushqim të ekuilibruar, të shëndetshëm, të përgatitur në shtëpi dhe të shmangen ushqimet e dëmshme.
 28. Duhet të shmangni t’i jepni fëmijës ushqim të shpejtë ose ushqime të ruajtura sepse ato janë të dëmshme për shëndetin e tij.
 29. Duhet të interesoheni për të ushqyer fëmijën tuaj me një mëngjes të lehtë para se të dalë jashtë sepse kjo e ndihmon atë në ndërtimin e trupit dhe rritjen e përqendrimit.
 30. Duhet ta bëni fëmijën tuaj të mësohet për të larë duart, veçanërisht para dhe pas ngrënies dhe që ta bëjë këtë edhe në shkollë.
 31. Duhet ta mësoni atë si të ulet siç duhet në bankën e shkollës dhe rëndësinë e drejtimit të shpinës.
 32. Ju gjithashtu duhet ta mësoni atë se si të mbajë çantën e shkollës në mënyrën e duhur.
 33. Sigurohuni që të rregulloni rregullisht gjumin dhe zgjimin e fëmijës tuaj për të pasur një shëndet të mirë dhe përqendrim të lartë gjatë ditës.
 34. Duhet ta mësoni fëmijën tuaj që të respektojë të tjerët dhe jo të tallet me ta, si dhe të refuzojë që të tjerët të tallen me të.